Effektiv opdatering af fabriksbelysning

På en marine virksomhed med 180 ansatte i Næstved var tiden inde til at gøre noget ved belysningen i montagehallen. På grund af en masse udvidelser og ombygninger på fabrikken, var belysningen efterhånden ikke tilstrækkelig og var også blevet noget rodet at se på. I bygningen befandt der sig 158 stk. armaturer med 2x58 W lysstofrør, nogle var nedhængte, andre var monteret under loftet og udformningen af armaturerne var forskellige afhængigt af, hvornår de var blevet opsat.

I samarbejde med Hidealite, blev der valgt ny belysning i form af 110 stk IndLine IP23 industri armaturer. Et armatur med høj effektivitet, som imødekommer industriens krav til fleksibilitet og lang levetid. På fabrikken arbejdes der i flerholdsskift, hvilket giver rigtig mange drifttimer på belysningen på omkring 19 timer i døgnet ca. 240 dage om året. Med en 1:1 udskiftning til det mere effektive armatur opnås en besparelse på 60%, svarende til ca. 60.000 Kwh om året på dette anlæg.

Indline IP23 gør det muligt at ændre i lysudbyttet ved hjælp af dipswitch. I områder med montagearbejde, hvor der ønskes et højere lysniveau, er armaturerne indstillet på højeste lysniveau for at få et tilfredsstillende arbejdslys. I dette tilfælde er armaturet indstillet på 115W, hvilket giver 17.250 lumen pr. armatur.

En af montørerne på fabrikken udtaler: ”Man føler sig meget mere vågen end før, og det er lettere at udføre detaljerede opgaver da vi nu kan se hvad vi laver uden ekstra lamper”.

I produktudviklingen af Indline IP23, har vores ” easy-to-install” koncept været i fokus. Derfor er der strategisk placeret skrueløse terminaler i begge ender af armaturet, som gør det let at genbruge eksisterende kabler, og elektrikeren skal aldrig ind i selve armaturet under installationen. Vores elektriker udtaler: ”Opgaven med udskiftning var meget lettere end jeg regnede med, fordi jeg kunne genbruge en stor del af den eksisterende installation. Armaturerne var utrolig montagevenlige med dets specielle montagebeslag og tilslutning”.

Det lavere strømforbrug på fabrikken efter installering af de nye Indline IP23 har yderligere en stor fordel. Eltavlen var hårdt belastet og derfor stod til at skulle udvides. Dette kan nu undgås på grund af det væsentlig lavere forbrug, det nye belysningsanlæg har resulteret i.

”Man føler sig meget mere vågen end før, og det er lettere at udføre detaljerede opgaver da vi nu kan se hvad vi laver uden ekstra lamper”.

- Montør

Før

Efter