Garantibetingelser

5 Års garanti

Fra 1 maj 2017 giver Elektro Elco AB 5 års produktgaranti på alle* produkter med varemærket Hide-a-lite. Ved opfyldte garantivilkår vil Elektro Elco AB omkostningsfrit ombytte eller reparere produkterne. Ombytningen omfatter ikke omkostninger til demontering, montering, transport eller lignende.

* Hvis ikke garantitiden fremgår af produktblad eller af information på hjemmeside eller manual.

Download vores garantivillkor her.

Hidealites 5 års garanti logo.


Generella garantivillkor

  • Garantien gælder under forudsætning af at produktet installeres, monteres og anvendes korrekt i henhold til dets specifikationer, egenskaber og anvendelsesområde. Garantien gælder ikke påførte skader eller andre unormale ydre påvirkninger.

  • Garantien dækker produktions- og materialefejl under normale driftsforhold i egnet miljø.

  • Garantien gælder fra fakturadato, hvis produkterne anvendes og installeres som beskrevet ovenfor.

  • Garantien dækker kun produktfejl, der skyldes påviste materiale-, konstruktions- eller produktionsfejl, som overstiger den gennemsnitlige nominelle tabskvote.

  • For elektroniske apparater og komponenter, som drivere og LED-moduler, opgøres den nominelle tabskvote til 0,2 % pr. 1.000 driftstimer, såvidt produktets gennemsnitlige nominelle levetid og tabskvote ikke defineres på anden måde i produktblad, produktbrochurer eller lignende, se respektive produkt på www.hidealite.dk

  • For LED-moduler modsvarer en reduktion af lysmængden på op til 0,6 % pr. 1.000 driftstimer, det, som defineres af teknikkens standard og omfattes dermed ikke af garantien.

  • Farvetolerance - afvigelse i lysfarve (farvetemperatur) over tid, omfattes ikke af garantien.

  • På grund af tekniske fremskridt og den naturlige forandring af lysegenskaberne (lysmængde og lysfarve) i levetiden, kan der opstå afvigelser mellem ombytningsprodukter og de oprindelige produkter. Ombytningsprodukterne kan afskille sig fra det oprindelige produkt hvad angår størrelse og design; garantien dækker kun ombytning af fejlramte produkter i disse tilfælde.

 

Garantin omfatter ikke

A. Tab i produktion eller andre omkostninger, der opstår i forbindelse med varetagelsen af manglerne eller som en konsekvens af at produktet ikke fungerer, som fx montering og demontering, transporter, affaldshåndtering, normal fejlsøgning med mere.

B. Dele, der skal ombyttes på grund af normal slitage, såsom udskiftelige lyskilder og mekaniske sliddele.

C. Plastdele i fx polykarbonat som, på grund af den naturlige ældningsproces, misfarves eller bliver skøre.

D. Fejl, der opstår på grund af kompatibilitetsproblemer mellem produkter og installationsmiljø, såsom styresystem og strømforsyning.

E. Eventuel nødvendig service som ny driftstart, opdatering af programmer osv.

Garantien ophører hvis kunden, uden forudgående skriftlig tilladelse fra garanten, har foretaget ændringer, reparationer, servicearbejde eller fejlsøgning på produkterne.

Kundens lovfæstede rettigheder påvirkes ikke af disse garantivilkår.