VI FORKLARER BEGREBERNE

Måden hvorpå vi projekterer belysning påvirker os som mennesker. Typen af miljø, der skal belyses, påvirker valget af produkter. I udsatte miljøer, som er fugtige, ætsende eller ekstremt støvede, er det ekstra vigtigt at have viden om forskellige klassificeringer og begreber.

D-KLASSIFICERING- TILRUM MED FORHØJET RISIKO FOR BRAND 

Armaturer, som monteres i rum med forhøjet risiko for brand, hvor der er risiko for støvansamling på armaturhuset, skal være godkendt til dette. D-mærkning indebærer at armaturet har begrænsninger når det gælder maksimal omgivelsestemperatur (maksimalt +90°C ved normal drift).

IK-KLASSIFICERING-SLAGFASTHED

Et armaturs modstandsdygtighed over for ydre påvirkninger såsom slag eller stød klassificeres ved hjælp af en international graduering, IK-klasse. Skalaen går fra IK00 til IK10, hvor IK00 ikke har nogen særlig beskyttelse mod ydre påvirkninger. Et armatur, som klassificeres med IK10 skal derimod kunne tåle et direkte slag på 20 joule, som i praksis omtrent svarer til en 2 kg tung kugle, der slippes fra en højde på én meter.
IK IK01  IK02
 IK03  IK04 IK05  IK06 IK07 IK08 IK09  IK10
Joule 0,14 J 0,2 J  0,35 J 0,5 J  0,7 J  1 J  2 J  5 J  10 J  20 J

Hvilketarmatur skal jeg vælge?

Anvendelsesforslag

Produktvalg

 
Liteline IP65 Liteline IP44 Indline IP23  Highlite IP65
Garage  X    
Bryggers  X    

Lasteområde,  udendørslasteområde

 X   X

Snedkeri*

 X, D-mærket      X, D-mærket
Depot   X  
Lagergang   X X  X

Lagerhal

  X X  X

Ridehus*

X, D-mærket X X X, D-mærket 

Hestestald/-boks

X, D-mærket      

Landbrugsmiljø*

X, D-mærket      X, D-mærket

Korrosive miljøer**

Anbefales ikke

Anbefales ikke

Anbefales ikke

 Anbefales ikke

*Hvis miljøer ikke er støvet kræves ikke D-mærket armatur, særlig undersøgelser kræves. Læs mere i gældende Regler for elinstallationer og elanlæg i "Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet 2019:1 Rev 2022".

**I korrosive miljøer skal såvel armaturer som fastgørelser kunne modstå korrosion. Armaturer af plast skal være beregnet til det aktuelle miljø. Plast kan skulle modstå rengøringsmidler og ætsende gasser såsom ammoniak. Fx kvægstalde, svinestalde, fjerkræopdræt, vaskerum, smøregrave, badehuse eller lignende.

Vi hos Hide-a-lite hjælper dig gerne med at foretage lysberegninger. Kontakt os, så fortæller vi mere!