Moodboard til enkeltbelysning. Billedet viser blandt andet Focus Track.

UGR-metoden

HVAD ER UGR, OG HVORDAN BEREGNES DET?

UGR-metoden
bruges til at beregne graden af ubehagelig blænding, blænding i en symmetrisk
indendørsinstallation. En beregning foretaget med nedenstående formel giver
et UGR-tal (blændingstal).

Men du behøver ikke bekymre dig over denne formel,
VI beregner den for dig.

Forklaring af udtrykket UGR.

HVAD SIGER STANDARDEN?  

Lys og rum, som er baseret på SS EN 12464-1, refererer til CIE's tabulerede UGR-metode, når man skal foretage en vurdering af ubehagsblænding i en indendørs lysinstallation. Den tabulerede UGR-metode baseres på formlen. For at opnå blændetallene i en lysberegning kræves følgende: 

 • rummet er rektangulært og opfylder visse specifikke betingelser i længde, bredde og monteringshøjde for armaturet
 • symmetrisk placerede armaturer  
 • symmetrisk lysfordeling både langs og på tværs af armaturet 
 • kun en armaturtype indgår i beregningen  
 • ingen møbler i rummet  


Hvis ovenstående krav ikke er opfyldt, kan du bruge et produkts UGR-tabel til at aflæse blændetal. Vi som armaturproducenter leverer dokumentation eller tabeldata*, så du nemt kan bestemme henholdsvis lysinstallationens gennemsnitlige blændetal og rum. 
* De tilgængelige UGR-tabeller for de relevante produkter (dem med symmetrisk lysfordeling) er indlejret i lysdatafilen og vises i beregningsprogrammet eller beregningsresultatet. 


KAN ET ARMATUR HAVE EN UGR-VÆRDI?

Nej, UGR-værdien hører ikke til armaturet, men handler om armaturets lysafgivende overflade og det omgivende lys i forhold til betragterens øje og dets placering og vinkel. 

En tommelfingerregel er, at lysintensive armaturer i mørke omgivelser giver en højere UGR-værdi, mens lysintensive armaturer i lyse omgivelser giver en lavere UGR-værdi.
 

Figur 1 Eksempel på kontrastforskelle mellem mørk og lys baggrund.

Kontrastforskelle mellem mørk og lys baggrund.

HVILKEN UGR-VÆRDI SKAL OPFYLDES?

I den europæiske standard EN 12464-1:2011 er der UGR-krav til forskellige synsopgaver baseret på deres sværhedsgrad. De anbefalede blændingstal for UGR angives i tabeller ud fra arbejdsopgaven. UGR-tabellerne angives i trin på 3, hvor 1 trin næppe er mærkbart, mens 3 trin opleves som en klar ændring af blændingen. 

Det er synsopgavens sværhedsgrad, der bestemmer UGR-kravene til arbejdspladsen eller rummet. Nedenfor er en forenklet anbefalingstabel, et uddrag fra standarden.
 

Altså: jo højere krav, desto lavere UGR-værdi!
Ref. no. UGRL Eksempel på område, arbejdsopgave eller aktivitet
5.26.3 UGR16 Kontor: teknisk tegningsarbejde
5.26.2
5.26.5
UGR19

Kontor: skrivning, maskinskrivning, læsning, databehandling
Kontor: konference- og mødelokale

5.2.1 5.27.1 UGR22 Generelle områder i bygninger: kantiner og serveringsrum 
Detailhandel: salgsområde
5.2.4 UGR25 Generelle områder i bygninger; omklædningsrum, vaskerum, baderum, toiletter
5.1.1 UGR28 Kommunikationsområder: kommunikationsområder og gange

HVAD PÅVIRKER UGR-VÆRDIEN I EN INSTALLATION?

Det rum har nogle givne forudsætninger, som man ikke altid kan påvirke, men som alligevel påvirker UGR-værdien.

 • Loftshøjde/monteringshøjde
 • Rummets størrelser
 • Overfladefarver og materialernes evne til at reflektere lys

(se standardværdier for refleksioner fra loft/væg/gulv i Lysskabelonen Indendørs s. 8)

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE UGR-VÆRDIEN I EN INSTALLATION

Du kan bruge armaturvalg og belysning til at påvirke UGR-værdien. 

TipS!

 • Vælg godt afblændede armaturer med skjult lyskilde eller afskærmning (foretag gerne en visuel vurdering)
 • Forøg lysstyrken på rummets vægge ved at belyse dem
 • Forøg lyset på loftet ved hjælp af armaturer med opadvendt lys