Moodboard til enkeltbelysning. Billedet viser blandt andet Focus Track.

UGR-metoden

Forklaring af udtrykket UGR.

HVAD SIGER STANDARDEN?  

Lys og rum, som er baseret på SS EN 12464-1, refererer til CIE's tabulerede UGR-metode, når man skal foretage en vurdering af ubehagsblænding i en indendørs lysinstallation. Den tabulerede UGR-metode baseres på formlen. For at opnå blændetallene i en lysberegning kræves følgende: 

 • rummet er rektangulært og opfylder visse specifikke betingelser i længde, bredde og monteringshøjde for armaturet
 • symmetrisk placerede armaturer  
 • symmetrisk lysfordeling både langs og på tværs af armaturet 
 • kun en armaturtype indgår i beregningen  
 • ingen møbler i rummet  


Hvis ovenstående krav ikke er opfyldt, kan du bruge et produkts UGR-tabel til at aflæse blændetal. Vi som armaturproducenter leverer dokumentation eller tabeldata*, så du nemt kan bestemme henholdsvis lysinstallationens gennemsnitlige blændetal og rum. 
* De tilgængelige UGR-tabeller for de relevante produkter (dem med symmetrisk lysfordeling) er indlejret i lysdatafilen og vises i beregningsprogrammet eller beregningsresultatet. 


KAN ET ARMATUR HAVE EN UGR-VÆRDI?

Nej, UGR-værdien hører ikke til armaturet, men handler om armaturets lysafgivende overflade og det omgivende lys i forhold til betragterens øje og dets placering og vinkel. 

En tommelfingerregel er, at lysintensive armaturer i mørke omgivelser giver en højere UGR-værdi, mens lysintensive armaturer i lyse omgivelser giver en lavere UGR-værdi.
 

Figur 1 Eksempel på kontrastforskelle mellem mørk og lys baggrund.

Kontrastforskelle mellem mørk og lys baggrund.

HVILKEN UGR-VÆRDI SKAL OPFYLDES?

I den europæiske standard EN 12464-1:2011 er der UGR-krav til forskellige synsopgaver baseret på deres sværhedsgrad. De anbefalede blændingstal for UGR angives i tabeller ud fra arbejdsopgaven. UGR-tabellerne angives i trin på 3, hvor 1 trin næppe er mærkbart, mens 3 trin opleves som en klar ændring af blændingen. 

Det er synsopgavens sværhedsgrad, der bestemmer UGR-kravene til arbejdspladsen eller rummet. Nedenfor er en forenklet anbefalingstabel, et uddrag fra standarden.
 

Altså: jo højere krav, desto lavere UGR-værdi!
Ref. no. UGRL Eksempel på område, arbejdsopgave eller aktivitet
5.26.3 UGR16 Kontor: teknisk tegningsarbejde
5.26.2
5.26.5
UGR19

Kontor: skrivning, maskinskrivning, læsning, databehandling
Kontor: konference- og mødelokale

5.2.1 5.27.1 UGR22 Generelle områder i bygninger: kantiner og serveringsrum 
Detailhandel: salgsområde
5.2.4 UGR25 Generelle områder i bygninger; omklædningsrum, vaskerum, baderum, toiletter
5.1.1 UGR28 Kommunikationsområder: kommunikationsområder og gange

HVAD PÅVIRKER UGR-VÆRDIEN I EN INSTALLATION?

Det rum har nogle givne forudsætninger, som man ikke altid kan påvirke, men som alligevel påvirker UGR-værdien.

 • Loftshøjde/monteringshøjde
 • Rummets størrelser
 • Overfladefarver og materialernes evne til at reflektere lys

(se standardværdier for refleksioner fra loft/væg/gulv i Lysskabelonen Indendørs s. 8)

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE UGR-VÆRDIEN I EN INSTALLATION

Du kan bruge armaturvalg og belysning til at påvirke UGR-værdien. 

TipS!

 • Vælg godt afblændede armaturer med skjult lyskilde eller afskærmning (foretag gerne en visuel vurdering)
 • Forøg lysstyrken på rummets vægge ved at belyse dem
 • Forøg lyset på loftet ved hjælp af armaturer med opadvendt lys