Stue oplyst med Focus track micro vedhæng fra Hide-a-lite.

UGR (UNIFIED GLARE RATING)

Forklaring af udtrykket UGR.

KAN ET ARMATUR HAVE EN UGR-VÆRDI?

Nej, UGR-værdien hører ikke til armaturet, men handler om armaturets lysafgivende overflade og det omgivende lys i forhold til betragterens øje og dets placering og vinkel. 

En tommelfingerregel er, at lysintensive armaturer i mørke omgivelser giver en højere UGR-værdi, mens lysintensive armaturer i lyse omgivelser giver en lavere UGR-værdi.
 

Figur 1 Eksempel på kontrastforskelle mellem mørk og lys baggrund.

Kontrastforskelle mellem mørk og lys baggrund.

HVILKEN UGR-VÆRDI SKAL OPFYLDES?

I den europæiske standard EN 12464-1:2011 er der UGR-krav til forskellige synsopgaver baseret på deres sværhedsgrad. De anbefalede blændingstal for UGR angives i tabeller ud fra arbejdsopgaven. UGR-tabellerne angives i trin på 3, hvor 1 trin næppe er mærkbart, mens 3 trin opleves som en klar ændring af blændingen. 

Det er synsopgavens sværhedsgrad, der bestemmer UGR-kravene til arbejdspladsen eller rummet. Nedenfor er en forenklet anbefalingstabel, et uddrag fra standarden.
 

Altså: jo højere krav, desto lavere UGR-værdi!
Ref. no. UGRL Eksempel på område, arbejdsopgave eller aktivitet
5.26.3 UGR16 Kontor: teknisk tegningsarbejde
5.26.2
5.26.5
UGR19

Kontor: skrivning, maskinskrivning, læsning, databehandling
Kontor: konference- og mødelokale

5.2.1 5.27.1 UGR22 Generelle områder i bygninger: kantiner og serveringsrum 
Detailhandel: salgsområde
5.2.4 UGR25 Generelle områder i bygninger; omklædningsrum, vaskerum, baderum, toiletter
5.1.1 UGR28 Kommunikationsområder: kommunikationsområder og gange

HVAD PÅVIRKER UGR-VÆRDIEN I EN INSTALLATION?

Det rum har nogle givne forudsætninger, som man ikke altid kan påvirke, men som alligevel påvirker UGR-værdien.

  • Loftshøjde/monteringshøjde
  • Rummets størrelser
  • Overfladefarver og materialernes evne til at reflektere lys

(se standardværdier for refleksioner fra loft/væg/gulv i Lysskabelonen Indendørs s. 8)

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE UGR-VÆRDIEN I EN INSTALLATION

Du kan bruge armaturvalg og belysning til at påvirke UGR-værdien. 

TipS!

  • Vælg godt afblændede armaturer med skjult lyskilde eller afskærmning (foretag gerne en visuel vurdering)
  • Forøg lysstyrken på rummets vægge ved at belyse dem
  • Forøg lyset på loftet ved hjælp af armaturer med opadvendt lys