EcoVadis

Bedømmelsen indbefatter områderne: miljø, arbejdsforhold, virksomhedsansvar samt bæredygtige indkøb. Metoden til evalueringen bygger på internationalt accepterede principper for rapportering om bæredygtighed som f.eks. GRI (Global Reporting Initiative), FN's Global Compact og ISO:26000. Vurderingen revideres også af uafhængige eksperter inden for bæredygtighed.

Vi vil fortsat lægge stort fokus på vores CRS-samarbejde."

Adfærdskodeks

Fastsat af OEM Internationals bestyrelse i December 2013.

Områder med højeste prioritet 

1. Menneskerettigheder

OEM støtter og respekterer de internationalt anerkendte menneskerettigheder og er aldrig delagtige i forbrydelser mod menneskerettigheder.

2. Anti-korruption

OEM står for ærlighed, integritet og ansvarlighed. Det indebærer at enhver form for korruption, inklusive afpresning og bestikkelse, aldrig tolereres.

3. Miljøansvar

Innovative løsninger, der indebærer mindsket miljøbelastning opmuntres, og OEM tager initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarstagen.

Øvrige områder

1. Foreningsfrihed

I overensstemmelse med lokale love og regler er alle medarbejdere frie til at starte eller deltage i faglig virksomhed. OEM anerkender retten til kollektive forhandlinger med hensyn til ansættelsesvilkår.

2. Tvangsarbejde

Alle former for tvangsarbejde er forbudt og medarbejdere har ret til at afbryde deres ansættelse i forhold til lokale love og regler eller ansættelsesaftale. 

3. Børnearbejde

OEM tager afstand fra alle typer af børnearbejde. Ingen personer under 15 år må ansættes og ved særligt krævende opgaver kræves at personen er mindst 18 år.

4. Diskriminering

Mangfoldighed blandt OEM’s medarbejdere opmuntres og ingen, uanset race, hudfarve, køn, seksuel orientering, nationalitet, familiestatus, religion, politisk opfattelse, etnisk baggrund, social baggrund, social status, alder, fagligt tilhørsforhold eller handikap må diskrimineres. Fysisk eller psykisk chikane er strengt forbudt inden for OEM.  

5. Forebyggende miljøtiltag

Holdbarhed er et nøgleord for OEM og udtømmelige ressourcer undgås i videst muligt omfang. OEM arbejder med miljøspørgsmål ud fra et forebyggende perspektiv, hvilket indebærer prioritering af miljøvenlige løsninger og at undgå miljøbelastende elementer så vidt som det er muligt.

6. Forbrugerrettigheder

OEM optræder altid ifølge god forretningsskik, når der indgås forretningsaftaler med forbrugere. OEM sikrer desuden at varer og tjenester opfylder juridiske krav.

7. Konkurrence

OEM følger lokale love og regler, og medvirker ikke i konkurrencebegrænsende aftaler.