Miljøpolitik


Elektro Elco AB udvikler og markedsfører belysningsløsninger til private og offentlige miljøer. Vi skal være førende inden for moderne belysning og vokse ved at bevare den højeste kvalitet i produktudbud såvel som interne processer.

Vi skal i små såvel som i store projekter levere komplette og kundetilpassede belysningsløsninger, som også opfylder høje krav om bæredygtighed og energieffektivitet. Vi skaber forudsætninger for at gøre dette gennem et kontinuerligt og systemetisk forbedringsarbejde, hvor samtlige medarbejdere bidrager med sin kompetence og sit engagement.

Målet med vores miljøarbejde er at forebygge uønsket miljøpåvirkning og opnå en bedre miljøpræstation. Vi skal også sikre, at miljølovgivning og andre bindende krav opfyldes. I vores forbedringsproces har vi særligt fokus på at:

  • Udvikle belysningsprodukter, som er bæredygtige ud fra et livscyklusperspektiv
  • Udvikle godstransporter og tjenesterejser for at blive mere effektive og klimavenlige
  • Forebygge og på bæredygtig vis håndtere affald i alle dele af vores virksomhed.