Core 15 ° belyser større brusebad på et badeværelse

IP-klasser indendørs

 

Område 0-IP67

Indvendige dele af badekarret

 

Område 1-IP44

Området begrænses langs yderkanten af område 0 og op til 225 cm fra gulvet

Område 2-IP24

Strækker sig 60 cm i bredden og 60 cm i højden (op til 225 cm) fra yderkanten af område 1

Uklassificeret område

 

Oven for ses et eksempel på zoneinddeling af et badeværelse med badekar. For komplet information, se stærkstrømsbekendtgørelsen kapitel 701.

Forklaring af IP-klasser

 Første ciffer

 Betegnelse

 

 Andet ciffer

 Betegnelse

0 Ingen beskyttelse   0 Ingen beskyttelse
1 Pillesikret mod emner større end 50 mm   1 Beskyttelse mod dryppende vand
2 Pillesikret mod emner større end 12 mm   2 Beskyttelse mod dryppende vand, apparatet må ikke hælde mere end maks 15° fra normalvinklen
3 Pillesikret mod emner større end 2.5 mm   3 Beskyttet mod rindende vand, maks vinkel 60°
4 Pillesikret mod emner større end 1 mm   4 Beskyttelse mod rindende vand fra alle vinkler
Beskyttet mod støv   Beskyttet mod spulende vand fra mundstykke
6 Støvtæt   6 Beskyttelse mod kraftig overspuling af vand
      7 Kan nedsænkes mildertidigt i vand uden at tage skade
      Tåler længerevarende nedsænkning i vand