Indbygget LEDstrip på en garage.

IP-klasser udendørs

IP klass udendors
Oven for ses et eksempel på zoneinddeling udendørs. For komplet information, se stærkstrømsbekendtgørelsen kapitel 701.

Forklaring af IP-klasser

IP klassering indendors