Indbygget LEDstrip på en garage.

IP-klasser udendørs

Elektrisk materiel, der er placeret således at de er beskyttet mod regn fra oven, eller med en vinkel på 60° fra lodret.

Elektrisk materiel, det kan udsættes for regn, men som er placeret med en større vinkelret afstand end 0.5 meter fra et vandret eller skrånende plan (jord, gulv, tag osv.)


Elektrisk materiel som er placeret vinkelret, med en afstand på  højst 0.5 meter, fra et vandret eller skrånende plan (jord, gulv, tag osv.)

Elektrisk materiel, som er placeret i horisontalt plan (jord, gulv osv). Vandtæt udførelse. Kan midlertidigt nedsænkes i vand.

Oven for ses et eksempel på zoneinddeling udendørs. For komplet information, se stærkstrømsbekendtgørelsen kapitel 701.

Forklaring af IP-klasser

 Første ciffer

 Betegnelse

 

 Andet ciffer

 Betegnelse

0 Ingen beskyttelse   0 Ingen beskyttelse
1 Pillesikret mod emner større end 50 mm   1 Beskyttelse mod dryppende vand
2 Pillesikret mod emner større end 12 mm   2 Beskyttelse mod dryppende vand, apparatet må ikke hælde mere end maks 15° fra normalvinklen
3 Pillesikret mod emner større end 2.5 mm   3 Beskyttet mod rindende vand, maks vinkel 60°
4 Pillesikret mod emner større end 1 mm   4 Beskyttelse mod rindende vand fra alle vinkler
Beskyttet mod støv   Beskyttet mod spulende vand fra mundstykke
6 Støvtæt   6 Beskyttelse mod kraftig overspuling af vand
      7 Kan nedsænkes mildertidigt i vand uden at tage skade
      Tåler længervarende nedsænkning i vand