FAQ

Hvad er effekt?

Effekt angiver en lyskildes strømforbrug men siger intet om mængden af lys, den producerer. Angives i W (watt). Effekt i watt (W) angiver den energi, som lyskilden forbruger pr. tidsenhed. For lysstofrør, andre udladningslamper, lavspændings halogenlamper og LED tillægges driverens egetforbrug/tab. Den sammenlagte effekt kaldes så systemeffekt.