Takuu

5 vuoden takuu

1. heinäkuuta 2017 alkaen Elektro Elco AB myöntää 5 vuoden tuotetakuun kaikille* Hide-a-lite-tuotemerkin tuotteille. Jos takuuehdot täyttyvät, Elektro Elco korvaa tai korjaa tuotteen ilmaiseksi. Korvaus ei käsitä irrotuksesta, asennuksesta, kuljetuksista tai vastaavista aiheutuvia kuluja.

* Mikäli tuote-esitteissä, kotisivuilla tai käyttöohjeessa ei ilmoiteta muuta takuuaikaa. 

Lataa takuuehdot täältä
Hide-a-lite takuu


Yleiset takuuehdot

  • Takuu on voimassa edellyttäen, että tuote on koottu ja asennettu oikein ja että tuotetta käytetään oikein sen spesifikaatioiden, ominaisuuksien ja käyttötarkoituksen mukaisesti. Takuu ei kata ilkivaltaa tai muita epänormaaleja ulkoisia vaikutuksia.

  • Takuu kattaa valmistus- ja materiaaliviat, jotka ilmenevät normaaleissa käyttöolosuhteissa ja tuotteelle tarkoitetussa käyttöympäristössä.

  • Takuu on voimassa laskun päivämäärästä alkaen, jos tuotteita on käytetty ja jos ne on asennettu edellä esitetyn mukaisesti.

  • Takuu kattaa vain tuoteviat, jotka aiheutuvat todistettavasti materiaali-, rakenne- tai tuotantovirheistä, jotka ylittävät keskimääräisen nimellisen vikaantumisasteen.

  • Elektronisten laitteiden ja komponenttien, kuten ohjainten ja LED-moduulien, yhteydessä nimellinen vikaantumisaste on 0,2 prosenttia 1 000 käyttötuntia kohden, ellei tuotteen keskimääräistä nimellistä käyttöikää ja vikaantumisastetta ole määritelty muulla tavoin tuotteiden datalehdissä, tuote-esitteissä tai vastaavissa, katso kukin tuote osoitteesta www.hidealite.fi.

  • LED-moduulien kohdalla valovirran aleneminen enintään 0,6 prosentilla 1 000 käyttötuntia kohden vastaa tekniikan standardissa määriteltyä arvoa, joten takuu ei kata tällaista alenemaa.

  • Väritoleranssi – ajan myötä valon värissä (värilämpötila) syntyvä poikkeama, ei kuulu takuun piiriin.

  • Teknisen kehityksen ja käyttöaikana tapahtuvan valo-ominaisuuksien (valon määrän ja värin) luonnollisen muuttumisen seurauksena korvaavien ja alkuperäisten tuotteiden välillä voi ilmetä poikkeamia. Korvaava tuote voi poiketa alkuperäisestä tuotteesta myös koon ja muotoilun osalta; tässä tapauksessa takuu kattaa vain virheellisen tuotteen vaihdon.

Takuu ei kata

A. Vikaantumista tuotannossa tai mitään muita kustannuksia, jotka aiheutuvat puutteiden korjaamisesta tai sen seurauksena, että tuote ei toimi, esim. asennus ja irrotus, kuljetukset, jätehuolto, normaali vianetsintä jne.

B. Osia, jotka täytyy vaihtaa normaalin kulumisen johdosta, kuten vaihdettavat valonlähteet, paristot ja mekaaniset kulutusosat.

C. Muoviosia, jotka on valmistettu esimerkiksi polykarbonaatista ja jotka värjäytyvät tai haurastuvat luonnollisen vanhenemisprosessin johdosta.

D. Vikoja, jotka aiheutuvat tuotteiden ja asennusympäristön, esim. ohjausjärjestelmän ja virransyötön, yhteensopivuusongelmista.

E. Mahdollisesti tarvittavaa palvelua, kuten uutta käyttöönottoa, ohjelmiston päivitystä jne.

Takuun voimassaolo lakkaa välittömästi, jos asiakas on tehnyt tuotteisiin muutoksia, korjauksia, huoltotöitä tai vianetsintätoimenpiteitä ilman takuun myöntäjän etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Nämä takuuehdot eivät vaikuta asiakkaan lakisääteisiin oikeuksiin.