UGR-arvon laskeminen

UGR (Unified Glare Rating)

UGR laskentakaava

VOIKO VALAISIMELLA OLLA UGR-ARVO?

Ei. UGR-arvo ei liity valaisimeen vaan valaisimen valaisevaan pintaan ja ympäristön valoisuuteen suhteessa katsojan silmän sijaintiin ja katselukulmaan.

Nyrkkisääntö on, että kirkkaat valaisimet pimeässä ympäristössä tuottavat suuria UGR-arvoja ja kirkkaat valaisimet valoisassa ympäristössä tuottavat pienempiä UGR-arvoja.
 

Kuva 1 Esimerkki tumman ja vaalean taustan kontrastieroista.

Mikä on UGR

MIKÄ UGR-ARVOVAATIMUS ON TÄYTETTÄVÄ?

Eurooppalaisessa EN 12464-1:2011 -standardissa on UGR-vaatimukset erilaisille näkötehtäville niiden vaikeusasteen mukaan. taulukoissa ilmoitetaan kullekin työtehtävälle suositeltava UGR-arvo. UGR-taulukoissa arvot luetellaan kolmen yksikön välein, sillä 1 yksikön muutosta tuskin huomaa, mutta 3 yksikön muutos on selvästi havaittavissa.

Työskentelytilan/huoneen URG-vaatimus määräytyy työtehtävän vaativuusasteen mukaan. Seuraavassa on esitetty standardiin perustuva yksinkertaistettu suositustaulukko.
 

Mitä korkeampi vaatimustaso, sitä pienempi UGR-arvo!
Viitenro UGRL Esimerkki alueesta, työtehtävästä tai toiminnasta
5.26.3 UGR16 Toimisto, tekninen piirustus
5.26.2
5.26.5
UGR19

Toimisto, kirjoitus, konekirjoitus, lukeminen, työskentely tietokoneella
Toimisto, kokous- ja neuvotteluhuoneet

5.2.1 5.27.1 UGR22 Rakennusten yleiset tilat, ruokailutilat, tarjoiluhuoneet
Vähittäiskauppa, myymäläalueet
5.2.4 UGR25 Rakennusten yleiset tilat, vaatesäilöt, peseytymistilat, kylpyhuoneet, WC-tilat
5.1.1 UGR28 Kohtaamistilat, Kohtaamistilat ja käytävät

MIKÄ VAIKUTTAA UGR-ARVOON TIETYSSÄ TILASSA?

Kullakin tilalla on omat olosuhteensa, joihin ei aina voi vaikuttaa mutta jotka silti vaikuttavat UGR-arvoon

  • Katon korkeus / asennuskorkeus
  • Huoneen koko
  • Pintavärien ja materiaalien kyky heijastaa valoa

(Katso katon/seinien/laittian heijastussuhteen vakioarvot Light Template Indoors sivu 8.)

MITEN TIETYN TILAN UGR-ARVOON VOI VAIKUTTAA?

UGR-arvoon voi vaikuttaa valaisin- ja valaistusvalinnoilla. 

Vinkki!

  • Valitse mieluiten himmeällä tai häikäisysuojatulla valonlähteellä varustettuja valaisimia (sopivuus kannattaa arvioida visuaalisesti).
  • Tee tilan seinistä kirkkaampia valaisemalla ne.
  • Valaise tilan katto käyttämällä ylöspäin valaisevia valaisimia.