UGR-arvon laskeminen

UGR -- Unified Glare Rating

Mikä on UGR ja miten se lasketaan?

UGR-menetelmää käytetään kiusahäikäisyn tason laskentaan valaistusjärjestelyltään symmetrisissä sisätiloissa. Seuraavassa esitetyllä kaavalla lasketaan UGR-arvo (häikäisyarvo).

Halutessasi sinun ei kuitenkaan tarvitse välittää tästä yhtälöstä.
Voimme laskea sen sinulle.

UGR laskentakaava

MITÄ STANDARDISSA SANOTAAN?  

Ljus och rum -ohjeet, jotka perustuvat standardiin SS EN 12464-1, viittaavat CIE:n taulukoituun UGR-menetelmään, kun sisätilojen valaistusasennuksessa halutaan tehdä kiusahäikäisyn arviointi. Taulukoitu UGR-menetelmä perustuu kaavoihin. Häikäisyarvon saamiseksi valolaskelmassa vaaditaan seuraavia: 

 • huone on suorakulmainen ja täyttää tietyt edellytykset pituuden, leveyden sekä valaisinten asennuskorkeuden suhteen 
 • symmetrisesti sijoitetut valaisimet  
 • symmetrinen valonjakauma valaisimen pituus- ja poikittaissuunnassa 
 • laskelmaan sisältyy vain yksi valaisintyyppi  
 • huoneessa ei ole huonekaluja 

 

Mikäli edellä mainitut edellytykset eivät täyty, voit käyttää tuotteen UGR-taulukkoa häikäisyarvoa varten. Valaisinten valmistajana me laadimme pohjakuvan tai taulukkotiedot*, jotta voit yksinkertaisella tavalla määrittää valaisinasennuksen keskimääräisen häikäisyarvon eri huoneissa. 
* Eri tuotteiden (joissa on symmetrinen valonjakauma) UGR-taulukot sisältyvät valodatatiedostoon ja näkyvät laskentaohjelmassa tai -tuloksissa. 


VOIKO VALAISIMELLA OLLA UGR-ARVO?

Ei. UGR-arvo ei liity valaisimeen vaan valaisimen valaisevaan pintaan ja ympäristön valoisuuteen suhteessa katsojan silmän sijaintiin ja katselukulmaan.

Nyrkkisääntö on, että kirkkaat valaisimet pimeässä ympäristössä tuottavat suuria UGR-arvoja ja kirkkaat valaisimet valoisassa ympäristössä tuottavat pienempiä UGR-arvoja.
 

Kuva 1 Esimerkki tumman ja vaalean taustan kontrastieroista.

Mikä on UGR

MIKÄ UGR-ARVOVAATIMUS ON TÄYTETTÄVÄ?

Eurooppalaisessa EN 12464-1:2011 -standardissa on UGR-vaatimukset erilaisille näkötehtäville niiden vaikeusasteen mukaan. taulukoissa ilmoitetaan kullekin työtehtävälle suositeltava UGR-arvo. UGR-taulukoissa arvot luetellaan kolmen yksikön välein, sillä 1 yksikön muutosta tuskin huomaa, mutta 3 yksikön muutos on selvästi havaittavissa.

Työskentelytilan/huoneen URG-vaatimus määräytyy työtehtävän vaativuusasteen mukaan. Seuraavassa on esitetty standardiin perustuva yksinkertaistettu suositustaulukko.
 

Mitä korkeampi vaatimustaso, sitä pienempi UGR-arvo!
Viitenro UGRL Esimerkki alueesta, työtehtävästä tai toiminnasta
5.26.3 UGR16 Toimisto, tekninen piirustus
5.26.2
5.26.5
UGR19

Toimisto, kirjoitus, konekirjoitus, lukeminen, työskentely tietokoneella
Toimisto, kokous- ja neuvotteluhuoneet

5.2.1 5.27.1 UGR22 Rakennusten yleiset tilat, ruokailutilat, tarjoiluhuoneet
Vähittäiskauppa, myymäläalueet
5.2.4 UGR25 Rakennusten yleiset tilat, vaatesäilöt, peseytymistilat, kylpyhuoneet, WC-tilat
5.1.1 UGR28 Kohtaamistilat, Kohtaamistilat ja käytävät

MIKÄ VAIKUTTAA UGR-ARVOON TIETYSSÄ TILASSA?

Kullakin tilalla on omat olosuhteensa, joihin ei aina voi vaikuttaa mutta jotka silti vaikuttavat UGR-arvoon

 • Katon korkeus / asennuskorkeus
 • Huoneen koko
 • Pintavärien ja materiaalien kyky heijastaa valoa

(Katso katon/seinien/laittian heijastussuhteen vakioarvot Light Template Indoors sivu 8.)

MITEN TIETYN TILAN UGR-ARVOON VOI VAIKUTTAA?

UGR-arvoon voi vaikuttaa valaisin- ja valaistusvalinnoilla. 

Vinkki!

 • Valitse mieluiten himmeällä tai häikäisysuojatulla valonlähteellä varustettuja valaisimia (sopivuus kannattaa arvioida visuaalisesti).
 • Tee tilan seinistä kirkkaampia valaisemalla ne.
 • Valaise tilan katto käyttämällä ylöspäin valaisevia valaisimia.