Urheiluvalaisimet

Urheilutiloissa valolla on tärkeä rooli – sen täytyy täyttää pelaajien tarpeet, mutta se ei saa häikäistä tai häiritä. Avuksi valaistuksen suunnitteluun ja asennukseen on eurooppalainen standardi EN 12193. Standardissa on kuvattu mm. se, että on huomioitava häikäisy, värintoisto ja valaistusvoimakkuus eri laskentapisteissä, osittain varsinaisella urheilualueella ja osin sen ympärillä. Kun valaisimen on kestettävä pallojen jatkuvat osumat, se testataan standardin VDE 0710-13 mukaisesti ns. pallotestillä.