Ympäristöpolitiikka


Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ympäristöystävällisemmäksi. Tavoitteemme on, että kaikki toimintaamme vaikuttavat osa-alueet huomioisivat ympäristöä ja kierrätyksen tarpeellisuutta.

 1. Vastuu
  Jokaisen työntekijän vastuulla on omilla työskentelytavoillaan minimoida kuormitusta ympäristölle.

 2. Tuotekehitys
  Uusien tuotteiden kehityksessä pyrimme kehittämään ympäristöystävällisimpiä ratkaisuja ja toimimaan edelläkävijänä alan ympäristödirektiivien noudattamisessa.

 3. Pakkaukset ja kuljetukset
  Tuotepakkauksemme on suunniteltu siten, että kuormitus ympäristölle on mahdollisimman pieni. Otamme ympäristönäkökulman huomioon kuljetuspalveluiden valinnassa tuotteita lähettäessämme niiltä osin kun se on taloudellisesti mahdollista ja perusteltua.

 4. Jätteet
  Pyrimme aina vähentämään jätteiden määrää ja kierrättämään syntyvät jätteet.