Ympäristöpolitiikka


Elektro Elco AB kehittää ja markkinoi yksityisissä ja julkisissa tiloissa käytettäviä valaistusratkaisuja. Haluamme nousta modernin valaistuksen ykköseksi ja kasvaa pitämällä tuotetarjonnan ja sisäiset prosessit mahdollisimman korkealaatuisina.

Haluamme osana pieniä ja suuria projekteja toimittaa kattavia ja asiakkaiden tarpeisiin mukautuvia valaistusratkaisuja, jotka täyttävät tiukat kestävyys- ja energiatehokkuusvaatimukset. Luomme tälle edellytykset tekemällä parannuksia jatkuvasti ja järjestelmällisesti. Koko henkilöstö osallistuu tähän työhön osaamisensa ja sitoutumisensa pohjalta.

Ympäristönsuojelumme tavoitteena on vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia ja parantaa suorituskykyä. Lisäksi varmistamme, että ympäristölainsäädäntöä ja muita sitovia vaatimuksia noudatetaan. Parannusten tekemisessä keskitytään erityisesti

  • kehittämään elinkaarensa kaikissa vaiheissa kestävän kehityksen vaatimukset täyttäviä valaistustuotteita.
  • tehostaa kuljetuksia ja matkustamista ilmastopäästöjen vähentämiseksi.
  • ehkäisemään jätteiden muodostumista ennalta ja varmistamaan jätteiden kestävän kehityksen vaatimukset täyttävä käsitteleminen koko yrityksessämme.