Epäsuoravalaistus ulkotiloissa

LED-valaisinten IP-luokat, ulkotilat

LED-valaisinten IP-luokitus ulkotilat
Yllä on esimerkki vyöhykejaosta ulkotiloissa. Tutustu voimassaoleviin sähköasennusmääräyksiin ja sähkölaitteistoja koskeviin asetuksiin, KTM-asetus 1193/1999

IP-luokkien selitykset

IP-luokitus selitykset