Epäsuoravalaistus ulkotiloissa

LED-valaisinten IP-luokat, ulkotilat

Sähkölaite, joka on asennettu suojaan yläpuolelta tai 60° pystykulmassa tulevalta sateelta.

Sähkölaite, joka voi altistua sateelle, mutta joka on asennettu yli 0,5m kohtisuoralle etäisyydelle suorasta tai kaltevasta pinnasta (maa, lattia, katto jne.)

Sähkölaite, joka on asennettu korkeintaan 0,5m kohtisuoralle etäisyydelle suorasta tai kaltevasta pinnasta (maa, lattia, katto jne.)

Sähkölaite, joka on asennettu vaakapinnalle (lattia, maa, jne.) Vesitiivis malli voidaan lyhytaikaisesti upottaa veteen.

Yllä on esimerkki vyöhykejaosta ulkotiloissa. Tutustu voimassaoleviin sähköasennusmääräyksiin ja sähkölaitteistoja koskeviin asetuksiin, KTM-asetus 1193/1999

IP-luokkien selitykset

Ensimmäinen numero

 Nimitys

 

Toinen numero

 Nimitys

0  Ei suojaa   0  Ei suojaa
1  Suojaa yli 50mm esineiltä   1  Suojaus vesiroiskeita vastaan
2  Suojaa yli 12mm esineiltä   2  Suojaus vesiroiskeita vastaan, laite ei saa olla kallellaan yli 15° kulmassa pystysuoraan nähden
3  Suojaa yli 2.5mm esineiltä   3  Suojaus ylhäältä tippuvaa vettä vastaan, suurin kulma 60°
4  Suojaa yli 1mm esineiltä   4  Kestää vesiroiskeet joka suunnasta
 Pölysuojattu    Kestää vesisuihkun joka suunnasta
6  Pölytiivis   6  Kestää suurella paineella tulevan suihkun
      7  Kestää hetkellisen upotuksen veteen ilman vaurioita
       Kestää pysyvän upotuksen veteen