Belysning offentlig miljö

Lys kan gi uendelig mange uttrykk og forvandle og løfte både miljøer og opplevelser, skape trygghet, følelser og nye rom.
Belysning handler om hvordan det menneskelige øyet oppfatter lyset, og uansett hva som skal lyssettes: en butikk, en restaurant, et kontor eller en fasade, så er det en fellesnevner.