VI BRINGER KLARHET I BEGREPENE

Måten vi prosjekterer belysningen på, påvirker oss mennesker. Og hvilken type miljø som skal belyses, påvirker valget av produkter. I utsatte miljøer som er fuktige, korroderende eller ekstremt støvete er det ekstra viktig å ha kunnskap om ulike klassifiseringer og begreper.

D-KLASSIFISERING – FOR OMRÅDER MED STOR BRANNFARE 

Armaturer som monteres i områder med stor brannfare, der det er fare for støvansamling på armaturen, må være godkjente for dette. D-merking innebærer at armaturen har begrensninger når det gjelder maksimal yttertemperatur (maksimalt +90 °C ved normal drift).

IK-KLASSIFISERING – SLAGBESTANDIGHET

En armaturs bestandighet mot ytre påvirkning som slag eller støt klassifiseres ved hjelp av en internasjonal gradering: IK-klassifisering. Skalaen går fra IK00 til IK10, der IK00 ikke har noen spesiell beskyttelse mot ytre påvirkning. En armatur som er klassifisert med IK10, skal derimot tåre et direkte slag på 20 Joule, som i praksis tilsvarer en cirka 2 kg tung kule som slippes fra én meters høyde.
IK IK01  IK02
 IK03  IK04 IK05  IK06 IK07 IK08 IK09  IK10
Joule 0,14 J 0,2 J  0,35 J 0,5 J  0,7 J  1 J  2 J  5 J  10 J  20 J

Hvilken armatur skal jeg velge?

Forslag til brukssted

Produktvalg

 
Liteline IP65 Liteline IP44 Indline IP23  Highlite IP65

Garasje

 X    

Vaskerom

 X    

Lasteplass utendørs

 X    X

Snekkerverksted*

 X, D-merket      X, D-merket
Lager   X  

Lagerhall

  X X  X
Inlastning lager   X X  X

Ridehus*

X, D-merket X X  X, D-merket

Stall

X  D-merket      

Landbruksmiljø*

X, D-merket      X, D-merket

Korrosive miljøer**

Anbefales ikke

Anbefales ikke

Anbefales ikke

 Anbefales ikke

*Hvis omgivelsene ikke er støvete, kreves det ikke D-merket armatur. Det kreves en spesiell utredning. Du finner detaljert informasjon om landbruk i ”Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet 2019:1 Rev 2022”.

**I korrosive omgivelser skal både armaturer og festedetaljer stå imot korrosjon. Armaturer av plast skal være tilpasset det aktuelle miljøet. Plasten skal kunne stå imot rengjøringsmidler og korroderende gasser som ammoniakk. F.eks kubås, grisestall, hønseoppdrettsanlegg, vaskehaller, smøregrav, svømmehaller og lignende.

Vi hos Hide-a-lite hjelper deg gjerne med lysberegninger. Kontakt oss, så forteller vi mer!