Moodboard for enkeltbelysning. Bildet viser blant annet Focus Track.

UGR

HVA ER UGR, OG HVORDAN BEREGNES DET?

UGR-metoden brukes til å beregne graden av blending i et symmetrisk innendørsanlegg.  
For å beregne variasjonene i UGR i et rom kan du bruke formelen for ulike observatørposisjoner.  

Men ingen grunn til bekymring, VI hjelper deg med dette. 

Forklaring av begrepet UGR.

HVA SIER STANDARDEN? 

Lys og rom, som bygger på SS EN 12464-1, viser til CIEs tabulerte UGR-metode når du skal gjøre en vurdering av ubehagsblending i en lysinstallasjon innendørs. Den tabulerte UGR-metoden er basert på formelen. For å få frem blendetallene i en lysberegning kreves følgende:

 • rommet er rektangulært og oppfyller noen bestemte forhold i lengde, bredde samt armaturens monteringshøyde 
 • symmetrisk plasserte armaturer  
 • symmetrisk lysfordeling både på langs og tvers av armaturen 
 • bare én armaturtype inngår i beregningen  
 • ingen møbler i rommet 

Hvis ovennevnte krav ikke oppfylles, kan du benytte deg av UGR-tabellen til et produkt for å lese av blendetallene. Som armaturprodusent tilbyr vi underlag eller tabelldata*, slik at du på en enkel måte likevel kan fastsette lysinstallasjonens middelblendetall for de ulike rommene.
* UGR-tabellene som finnes for de ulike produktene (de som har symmetrisk lysfordeling), er integrert i lysdatafilen og vises i beregningsprogrammet eller beregningsresultatet. 


KAN EN ARMATUR HA EN UGR-VERDI?

Nei, UGR-verdien tilhører ikke armaturen, men handler om armaturens lysende overflate og omgivelseslyset i forhold til betrakterens øye og dets posisjon og vinkel. 

En tommelfingerregel er at lysintensive armaturer i mørke omgivelser gir en høyere UGR-verdi, mens lysintensive armaturer i lyse omgivelser gir en lavere UGR-verdi.
 

Figur 1 Eksempel på kontrastforskjeller mellom mørk og lys bakgrunn.

Kontrastforskjeller mellom mørk og lys bakgrunn.

HVILKEN UGR-VERDI SKAL OPPFYLLES?

I den europeiske standarden EN 12464-1:2011 er det UGR-krav for forskjellige synsforhold basert på vanskelighetsgrad. De anbefalte UGR-blendingstallene angis i tabeller ut fra arbeidsoppgave. UGR-tabeller angis i trinn på 3, der 1 trinn blir knapt merkbart, mens 3 trinn oppleves som en klar endring av blendingen. 

Det er utfprdringen i synsoppgavene som avgjør hvilket UGR-krav arbeidsplassen/rommet får. Nedenfor finner du en forenklet anbefalings-tabell, utdrag fra standarden.

Jo høyere krav, desto lavere UGR-verdi!
Ref. no. UGRL Eksempel på område, arbeidsoppgave eller aktivitet
5.26.3 UGR16 Kontor: Teknisk tegning
5.26.2
5.26.5
UGR19

Kontor: Skriving, maskinskriving, lesning, databehandling
Kontor: Konferanse- og møterom

5.2.1 5.27.1 UGR22 Generelle flater i bygninger: Matsaler, serveringsrom  
Detaljhandel: Salgsflate
5.2.4 UGR25 Generelle flater i bygninger: Garderobe, vaskerom, baderom, toaletter
5.1.1 UGR28 Kommunikasjonsflater: Kommunikasjonsflater og korridorer

HVA PÅVIRKER UGR-VERDIEN PÅ ARBEIDSPLASSEN?

Et rom har gitte forutsetninger som du ikke alltid kan påvirke, men som likevel påvirker UGR-verdien.

 • Takhøyde/monteringshøyde
 • Rommets størrelse
 • Overflatefarger og materialenes evne til å reflektere lys

(Se standardverdier for reflektanser på tak/vegg/gulv i Lysmalen innendørs, s. 8)

HVORDAN PÅVIRKER JEG UGR-VERDIEN PÅ ARBEIDSPLASSEN?

Gjennom armaturvalget og lyssettingen kan du påvirke UGR-verdien. 

Tips!

 • Velg godt avblendede armaturer med skjult lyskilde eller avskjerming (evaluer gjerne visuelt)
 • Øk lyset på rommets vegger ved å belyse dem
 • Øk lyset i taket ved å bruke armaturer med opplys