Moodboard for enkeltbelysning. Bildet viser blant annet Focus Track.

UGR

Forklaring av begrepet UGR.

HVA SIER STANDARDEN? 

Lys og rom, som bygger på SS EN 12464-1, viser til CIEs tabulerte UGR-metode når du skal gjøre en vurdering av ubehagsblending i en lysinstallasjon innendørs. Den tabulerte UGR-metoden er basert på formelen. For å få frem blendetallene i en lysberegning kreves følgende:

 • rommet er rektangulært og oppfyller noen bestemte forhold i lengde, bredde samt armaturens monteringshøyde 
 • symmetrisk plasserte armaturer  
 • symmetrisk lysfordeling både på langs og tvers av armaturen 
 • bare én armaturtype inngår i beregningen  
 • ingen møbler i rommet 

Hvis ovennevnte krav ikke oppfylles, kan du benytte deg av UGR-tabellen til et produkt for å lese av blendetallene. Som armaturprodusent tilbyr vi underlag eller tabelldata*, slik at du på en enkel måte likevel kan fastsette lysinstallasjonens middelblendetall for de ulike rommene.
* UGR-tabellene som finnes for de ulike produktene (de som har symmetrisk lysfordeling), er integrert i lysdatafilen og vises i beregningsprogrammet eller beregningsresultatet. 


KAN EN ARMATUR HA EN UGR-VERDI?

Nei, UGR-verdien tilhører ikke armaturen, men handler om armaturens lysende overflate og omgivelseslyset i forhold til betrakterens øye og dets posisjon og vinkel. 

En tommelfingerregel er at lysintensive armaturer i mørke omgivelser gir en høyere UGR-verdi, mens lysintensive armaturer i lyse omgivelser gir en lavere UGR-verdi.
 

Figur 1 Eksempel på kontrastforskjeller mellom mørk og lys bakgrunn.

Kontrastforskjeller mellom mørk og lys bakgrunn.

HVILKEN UGR-VERDI SKAL OPPFYLLES?

I den europeiske standarden EN 12464-1:2011 er det UGR-krav for forskjellige synsforhold basert på vanskelighetsgrad. De anbefalte UGR-blendingstallene angis i tabeller ut fra arbeidsoppgave. UGR-tabeller angis i trinn på 3, der 1 trinn blir knapt merkbart, mens 3 trinn oppleves som en klar endring av blendingen. 

Det er utfprdringen i synsoppgavene som avgjør hvilket UGR-krav arbeidsplassen/rommet får. Nedenfor finner du en forenklet anbefalings-tabell, utdrag fra standarden.

Jo høyere krav, desto lavere UGR-verdi!
Ref. no. UGRL Eksempel på område, arbeidsoppgave eller aktivitet
5.26.3 UGR16 Kontor: Teknisk tegning
5.26.2
5.26.5
UGR19

Kontor: Skriving, maskinskriving, lesning, databehandling
Kontor: Konferanse- og møterom

5.2.1 5.27.1 UGR22 Generelle flater i bygninger: Matsaler, serveringsrom  
Detaljhandel: Salgsflate
5.2.4 UGR25 Generelle flater i bygninger: Garderobe, vaskerom, baderom, toaletter
5.1.1 UGR28 Kommunikasjonsflater: Kommunikasjonsflater og korridorer

HVA PÅVIRKER UGR-VERDIEN PÅ ARBEIDSPLASSEN?

Et rom har gitte forutsetninger som du ikke alltid kan påvirke, men som likevel påvirker UGR-verdien.

 • Takhøyde/monteringshøyde
 • Rommets størrelse
 • Overflatefarger og materialenes evne til å reflektere lys

(Se standardverdier for reflektanser på tak/vegg/gulv i Lysmalen innendørs, s. 8)

HVORDAN PÅVIRKER JEG UGR-VERDIEN PÅ ARBEIDSPLASSEN?

Gjennom armaturvalget og lyssettingen kan du påvirke UGR-verdien. 

Tips!

 • Velg godt avblendede armaturer med skjult lyskilde eller avskjerming (evaluer gjerne visuelt)
 • Øk lyset på rommets vegger ved å belyse dem
 • Øk lyset i taket ved å bruke armaturer med opplys