Stue opplyst med Focus track micro anheng fra Hide-a-lite.

UGR (UNIFIED GLARE RATING)

Forklaring av begrepet UGR.

KAN EN ARMATUR HA EN UGR-VERDI?

Nei, UGR-verdien tilhører ikke armaturen, men handler om armaturens lysende overflate og omgivelseslyset i forhold til betrakterens øye og dets posisjon og vinkel. 

En tommelfingerregel er at lysintensive armaturer i mørke omgivelser gir en høyere UGR-verdi, mens lysintensive armaturer i lyse omgivelser gir en lavere UGR-verdi.
 

Figur 1 Eksempel på kontrastforskjeller mellom mørk og lys bakgrunn.

Kontrastforskjeller mellom mørk og lys bakgrunn.

HVILKEN UGR-VERDI SKAL OPPFYLLES?

I den europeiske standarden EN 12464-1:2011 er det UGR-krav for forskjellige synsforhold basert på vanskelighetsgrad. De anbefalte UGR-blendingstallene angis i tabeller ut fra arbeidsoppgave. UGR-tabeller angis i trinn på 3, der 1 trinn blir knapt merkbart, mens 3 trinn oppleves som en klar endring av blendingen. 

Det er utfprdringen i synsoppgavene som avgjør hvilket UGR-krav arbeidsplassen/rommet får. Nedenfor finner du en forenklet anbefalings-tabell, utdrag fra standarden.

Jo høyere krav, desto lavere UGR-verdi!
Ref. no. UGRL Eksempel på område, arbeidsoppgave eller aktivitet
5.26.3 UGR16 Kontor: Teknisk tegning
5.26.2
5.26.5
UGR19

Kontor: Skriving, maskinskriving, lesning, databehandling
Kontor: Konferanse- og møterom

5.2.1 5.27.1 UGR22 Generelle flater i bygninger: Matsaler, serveringsrom  
Detaljhandel: Salgsflate
5.2.4 UGR25 Generelle flater i bygninger: Garderobe, vaskerom, baderom, toaletter
5.1.1 UGR28 Kommunikasjonsflater: Kommunikasjonsflater og korridorer

HVA PÅVIRKER UGR-VERDIEN PÅ ARBEIDSPLASSEN?

Et rom har gitte forutsetninger som du ikke alltid kan påvirke, men som likevel påvirker UGR-verdien.

  • Takhøyde/monteringshøyde
  • Rommets størrelse
  • Overflatefarger og materialenes evne til å reflektere lys

(Se standardverdier for reflektanser på tak/vegg/gulv i Lysmalen innendørs, s. 8)

HVORDAN PÅVIRKER JEG UGR-VERDIEN PÅ ARBEIDSPLASSEN?

Gjennom armaturvalget og lyssettingen kan du påvirke UGR-verdien. 

Tips!

  • Velg godt avblendede armaturer med skjult lyskilde eller avskjerming (evaluer gjerne visuelt)
  • Øk lyset på rommets vegger ved å belyse dem
  • Øk lyset i taket ved å bruke armaturer med opplys