Hurtigveiledning

Lyssetting handler for oss om å tilpasse lyset til overflater der det er behov for det. Vi vil med disse to referanse guider gir tips og ideer om hvordan å belyse de vanlige miljøer ute og inne.

Merk: Disse ark er tenkt som en veiledning for å få fram et omtrentlig tall på hvor mange armaturer som det er nødvendig med for at det skal bli et godt allmennlys. Beregningene skal ses på som veiledende.