Utendørs

Farge
Min hulltaking (Ø mm)
Maks hulltaking (Ø mm)