Vi bringer klarhet i begrepene

LED eller lysdioder er det største tekniske fremskrittet siden glødelampen og har revolusjonert belysningsbransjen de seneste 10 årene. Skiftet og utviklingen har skjedd betydelig fortere og bredere enn hva noen kunne forutse eller til og med drømme om. I dag vet vi at LED er fremtidens lyskilde. Allerede nå finnes det LED som produserer mer lys/ watt enn de beste lysrørene og metallhalogenene.

Fordelene med LED er store og mange, samtidig som ulempene er få. Argument som 90 % energibesparelse og levetid som er mer enn 50 ganger lenger, snakker sitt tydelige språk. I dag finnes det LED med lysutbytte og fargegjengivelse som er så god at det er mulig og lønnsomt å bytte ut de fleste typer lyskilder og armaturer mot LEDerstattere, fra den minste lyskilden i hjemmet til alle de vanligste kontor- og gatelysarmaturene.

Vi nærmer oss en total overgang til LED-løsninger, bransjen spår at LED-armaturer vil stå for for mer 95 % av markedet i Europa senest år 2020.

Teknikken har skapt uendelige muligheter, men også en del vanskeligheter, for som alltid med ny teknikk finnes det mange fallgruver. Gledelig nok finnes det i dag en standard som definerer hvordan fakta for LED og LEDarmaturer skal rapporteres. Vi angir alltid alle armaturfakta som levetid, lumenverdier og effektforbruk målt på det komplette armaturet ved normale driftsforhold, akkurat som standarden foreskriver. Vær nøye med å spørre andre om de gjør det samme, slik at du ikke sammenligner epler og pærer!

Informasjonen på følgende sider er et forsøk på å beskrive hvordan LED-teknikken fungerer, og forklare noen av de faguttrykk som bransjen bruker. Informasjonen bygger på den kunnskap og de praktiske erfaringer om LED som vi i Hide-a-lite har skaffet oss i løpet av mer enn 10 år. Den er skrevet for LED generelt, og i særdeleshet produkter i vårt sortiment. Foruten armaturstandarden er fakta hentet fra brosjyrene Verdt å vite om LED, LED for belysning innen- og utendørs og LYS-malen, utgitt av Belysningsbranschen & Ljuskultur. Disse anbefales også som fordypning om emnet.

All informasjon i denne teksten skal anses som generell og veiledende, for nøyaktig informasjon henviser vi til respektive produkts bruksanvisning på www.hidealite.se.

 

LED-lyset

Lyset som skapes, er monokromatisk, og fargen bestemmes av den dominerende bølgelengden. LED fås i fargene rød, oransje, gul og blå. LED-lyset er helt fritt for
IR- og UV-stråling.

Hvite LED
Hvitt lys skapes ved å blande de tre grunnfargene rødt, rønt og blått (additiv fargeblanding) eller ved at en blå LED forsynes med et gult eller oransje lyspulver (fosfor) som forvandler en del av strålingen til gult lys slik at resultatet blir hvitt lys akkurat som i lysrør og lavenergilyskilder (konvertering). Fosforkonvertering er den absolutt mest vanlige metoden, først og fremst fordi den er billigere, men også fordi den gir en bedre og jevnere fargegjengivelse.

Vi bringer klarhet i begrepene

Utviklingen av belysningen i en illustrerende kurve


Hvite LED er i dag sortert i tre hovedgrupper:

Varmhvite: <3300k hvite:="" 3300-5300k="" kaldhvite:="">5300K


Egenskaper – diodens funksjon og oppbygning

I tradisjonelle lyskilder oppstår lyset som et biprodukt av oppvarmingen av en glødetråd. I LED genereres lyset i en halvleder (diode) som stimuleres elektrisk til å lyse (elektroluminescens). De største lysdiodene er i dag ca 1 mm og punktformet.
Som beskyttelse mot påvirkning utenfra og for at den skal kunne kobles til strøm, plasseres dioden i en innkapsling med en utstrålingsvinkel på 140–160 grader, noe som gir en enklere lysstyring enn for rundstrålende lyskilder. For å kunne fungere monteres dioden på et kretskort som muliggjør en enkel elektrisk kontakt, og som samtidig avleder varmen. LED har ikke noen egen elektrisk motstand, noe som betyr at det må bygges inn en strømbegrenser i den elektriske kretsen. Den krever likestrøm med rett polaritet via en driver, ettersom den kun leder strømmen i én retning fra pluss til minus. Strømstyrken gjennom dioden avgjør hvor mye lys som produseres.

 

LED-Moduler

Lysdioder finnes i en rekke typer med varierende lysstrøm, alt fra bare noen lumen opp til flere tusen lumen for høyytende multichip med COB-teknikk for montering direkte på kretskort. Fokus ligger i dag på høyytende LED, innebygd i alt fra små enkle armaturer og striper til større armaturer for belysning av kontor, industribygg og butikker der de allerede i dag er et svært bra alternativ til armaturer med konvensjonelle lyskilder, både innendørs og utendørs.

Lysfarge/fargetemperatur 

En lyskildes fargetemperatur måles i Kelvin-grader (K) og beskriver en lyskildes farge fra varmrøde farger til kaldblå  sammenlignet med den farge en metalltråd (svart legeme) får ved oppvarming til forskjellige temperaturer. Fra rødt ved lavere  temperaturer via hvitt, til blått ved høye temperaturer.  Stearinlys har en lystemperatur på ca. 1500  K, glødelampen 2700 K, 12 V halogenlampe 3200 K, jf. hvite LED.


Fargegjengivelse (CRI)

Fargegjengivelse angis som Ra-in-deks og angir hvor godt en lyskilde  gjengir farger på en skala fra 0 til 100 %,  sammenlignet med en referanselyskilde, og er en middelverdi av 8 standardfarg-er. Sammenlignet med lysrør der 830 står for 80 % fargegjengivelse (Ra) og en  argetemperatur på 3000 K.

Vita LED har generelt en svært fin  farge- gjengivelse. Varmhvite og hvite har en Ra-verdi på mellom 80>95 og kaldhvite noe dårligere mellom 70>85 og kan dermed måle seg med de fleste vanlige lyskilder.

Fargegjengivelsen for LED oppleves  oftest som betydelig bedre enn hva Ra-verdien angir. Et godt råd er å stole mer på eget øye, og prøvebelys gjerne på stedet sammen med kunden.
----

MacAdam 1–3 SDCM Egnet for miljøer med høye krav til enhetlighet som store hvite veggflater
MacAdam 3–5 SDCM Egnet for de fleste innendørsmiljøer
MacAdam 5–7 SDCM Først og fremst  for utendørsmiljøer 

Lyskvalitet

Et begrep som brukes for hvitt lys og omfatter mange faktorer, men for opplevelsen av LED er de viktigste: fargegjengivelse (Ra), fargetemperatur (K) og lysmengde (lm).

Fargetemperatur (CT)

I CIE-fargetriangel som brukes for å definere fargetemperatu,r finns det en svart linje/kurve, Planck-kurven, som angir nøyaktig med hvilken lysfarge en glødetråd lyser/stråler ved angitt temperatur i kelvingrader (K). Glødelyskilder som varmes opp til samme temperatur, havner på nøyaktig samme sted på kurven og kommer til å lyse med samme fargetemperatur og fargetone.

Korrelert fargetemperatur (CCT) og fargetone

For LED og andre lyskilder som ikke genererer lys gjennom oppvarming, brukes begrepet korrelert farge-temperatur for å beskrive hvordan lyset kommer til å oppleves. I diagrammet ser du at en LED kan ha samme fargetemperatur i kelvin (K) selv om den ligger over eller under kurven. Det innebærer at lyskilder med samme kelvintall kan ha store avvik i fargetone og oppleves som helt forskjellige. En grønnaktig fargetone betyr at den ligger over kurven, og en rosaaktig fargetone innebærer at de ligger nedenfor.

Sortering/binning hvite LED

Ved produksjon av LED oppstår en naturlig variasjon av hvor lette diodene er å drive, hvor mye lys de produserer og fremfor alt hvilken fargetemperatur de har. For å kunne selge LED med likeverdige egenskaper bruker man en metode som kalles binning der diodene deles inn i en rekke rom etter sin fargetemperatur i kelvin, men også etter variasjoner i fargetone. Ved å betale en høyere pris kan vi kjøpe dioder med en smalere sortering enn det som er standard, og dermed garantere jevnere fargetemperatur, fargetone og lysbilde enn mange andre produsenter.
 
For varmhvite LED tillater standarden en variasjon på opp mot 500K, noe som gir tydelige fargeforskjeller, mens vi normalt bare aksepterer 100–200K, en variasjon som normalt ikke kan oppfattes med det blotte øyet.

Fargetoleranse SDCM

Med dagens moderne COB- og multichipteknikk der vi plasserer mange dioder tett sammen og ofte under et felles fosforlag, kan vi på en enklere måte sortere og kombinere dioder slik at variasjonen i lysfarge på lyskildene/armaturene blir minimal.
 
For å kunne rapportere dette angis i dag som komplement til den korrelerte fargetemperaturen i kelvin (K), også fargetoleranse, som er et mål på spredningen i lysfarge og rapporterer forskjellene i fargetemperatur og fargetone. Angis ifølge armaturstandarden som SDCM (Standard Deviation of Color Matching) i størrelsen MacAdam-ellipser i CIE-fargetriangel.
 
Ved å velge armaturer med liten fargespredning kan man med LED skape belysningsløsninger der det ikke er mulig å oppfatte forskjeller i lysfarge mellom enkelte armaturer, og der denne egenskapen bevares hele levetiden.
 
En Macadam-ellipse (1 SDCM) angir en variasjon i fargetemperatur og fargetone som det menneskelige øyet ikke kan oppfatte. Normalt sier man at 1–3 ellipser garanterer at armaturene vil oppleves som at de lyser med samme lysfarge også på store hvite veggflater. Til sammenligning har T5-lysrør et avvik på 4  SDCM, mens kompaktlysrør og lavenergilamper har opp til 7 SDCM som gir tydelige fargeforskjeller. Standarden angir et maksimalt tillatt avvik på 7 SDCM.
 
Hide-a-lie har som mål å holde seg innenfor 3  SDCM, ikke bare innen én produksjon, men også mellom forskjellige produksjoner og armaturserier. Kostnadene blir høyere, men avvikene betydelig mindre, og vi kan bruke bins fra samme sted i fargetrekanten og få en likeverdig lysfarge hver gang.

CIE-fargetrekant

Fargetriangelet med Plancks strålingskurve innlagt sammenmed de hjelpelinjene som brukes for  å fastsette en lyskildes korrelerede fargetemperatur. En lysfarge kan bestemmes med  X- og Y-koordinater. 

Obs: Størrelsen og orienteringen varierer betydelig avhengig av dens plassering i fargetriangelen.Legg merke til at for tydelighets skyld er ellipsene i dette diagrammet 10 ganger større enn virkelig størrelse.

Farge trekant med svart kroppsstrålingskurve. Brukes til å bestemme den korrelerte fargetemperaturen til en lyskilde.

Tverrsnitt og varmeledning i LED-modul. Lysende effektivitet. Lang levetid / tap av lysdioden. Watt til Lumen.

Lysstyrke/lysutbytte

Lysstrømmen for LED angis akkurat som for vanlige rundstrålende lyskilder i lumen (lm) som er et mål på hvor mye lys en lyskilde avgir i alle retninger. For rettede lyskilder måles lysstrømmen i en lyskjegle med en vinkel på 90°.
 
Lysutbytte er et mål på hvor energieffektiv en lyskilde er, og angis i lumen per watt (lm/W).
 
I dag finnes det LED med et lysutbytte på over 150  lm/W som allerede er mer energieffektive enn alle andre lyskilder. Varmhvite dioder har normalt 15–25  % lavere lysutbytte sammenlignet med kaldhvite, ettersom mer lys filtreres bort i lyspulveret (fosfor). Ettersom LED har et rettet lys, er virkningsgraden dessuten oftest betydelig bedre enn det lumenverdien angir sammenlignet med vanlige lyskilder. I en sammenlignbar armatur med kompaktlysrør kan tapet i armaturen være så stort som 40–60  % av lysstrømmen, mens det for LED oftest stanser på mellom 10–20 % tap.

Temperaturens innvirkning

Diodens levetid og lysutbytte påvirkes først og fremst av varme. Faktorene som påvirker varmen i dioden, er strømstyrke, varmeavledning og omgivelsestemperatur. Ettersom LED ikke avgir varme i form av IR-stråling og bare en del av energien blir lys, må varmen som skapes, ledes bort til omkringliggende armaturdeler som deretter kjøles av. Økt varme påvirker LED-ytelse både på kort og lang sikt. På kort sikt med fargeendring og redusert lysutbytte. Langsiktig med et raskere lysbortfall og dermed kortere levetid.

Den forventede levetiden påvirkes av faktorer som:

Type LED og kvalitet (produksjon)
Med hvilken strømstyrke den drives
Miljø og omgivelsestemperatur der produktet installeres
Driverens kvalitet
Armaturkonstruksjon og materialvalg

Levetid (lysbortfall) LED-armaturer

Ifølge internasjonale standarder rapporteres levetiden for LED-armaturer med to verdier, levetid for LED-modulen og levetid for driveren. Begge verdier trengs for å få en sammenlignbar oppfatning av levetiden.

Fra watt til lumen

Vi er vant til å velge lyskilder ut fra størrelse på sokkel og antall watt. Men med LED kan to produkter med samme watt gi forskjellig mengde lys avhengig av hvordan de er utformet og hvordan de drives. Når du skal velge LED, så se på hvor mye lys lyskilden gir (lm). Nedenfor ser du et forklarende sammendrag fra energimyndigheten som sammenligner eldre lyskilder med LED:

Alle verdier er omtrentlige. Spennet avhenger av at forskjellige typer gir noe forskjellige verdier. Forskjellene kan imidlertid normalt sett ikke oppfattes med det blotte øye. Lumen for reflektorlamper gjeller i en lyskjegle med 90° utstrålingsvinkel. 


LED-moduler

Levetiden for LED-moduler angis i antall timer (h) når minst en gitt prosent av lysstyrken gjenstår (vedlikeholdsfaktor) med en L-verdi (LX). LED for belysningsformål må ha minst 70% av lysstyrken igjen (L70),også høyere verdier som (L80), (L90) kan angis.

Som supplement angis en B-verdi (bortfallsprosent) som angir den del av en serie som maksimalt forventes underskride denne verdien (By). B10 innebærer at 10% vil underskride (LX) og B50 at halvparten, 50%, vil gjøre det. B50 beskrives i standarden som Median Useful Life eller middellevetid.

Lighting Europe anbefaler at B-verdien droppes ved lys-nedgangsangivelser for å forenkle sammenligningen mellom forskjellige LED-armaturer, siden en analyse har vist at forskjellen mellom basisverdien B50 og B10 er så liten at nøyaktigheten likevel blir tilstrekkelig høy.

L70 50000 h innebærer at 50% (B50) kommer til å lyse med minst 70% av den lysstyrken produktet hadde som nytt etter 50 000 timer.

L80 50 000 h innebærer at 50% (B50) kommer til å lyse med minst 80% av den lysstyrken produktet hadde som nytt etter 50 000 timer.

Siden lysbortfallet påvirkes negativt og svært raskt hvis varmen rundt dioden øker, suppleres målingen med omgivelsestemperatur (Ta) og bør stemme overens med den som gjelder ved normale driftsforhold. Hvis ingen verdi angis, gjelder opplysningene ved normal romtemperatur 25 °C.

L70 50 000 h Ta 25°C innebærer at minst 50% vil lyse med minst 70% av den opprinnelige lysstyrken ved en omgivelsestemperatur på 25°C etter 50 000 timer.

Vi angir alltid lysmengden og levetiden målt på armaturen ved faktiske driftsforhold og aktuell romtemperatur

LED-armaturer/driver

Driverbortfall inngår i den standardiserte rapporteringen av LED-armaturers levetid. For komplette LED-armaturer rap-porteres driverens levetid separat og angis i timer med et bort-fall i prosent. 50 000h/10% innebærer at maksimalt 10% av driverene kommer til å slutte å fungere i den angitte levetiden (0,2% per 1000h). Driverens levetid påvirkes av dens kon-struksjon, kvaliteten på komponenter og omgivelsestempera-turen ved drift.

Anbefalingene er basert på dokumentet «Evaluating perfor-mance of LED based luminaires» utgitt av LightingEurope, som støttes av de internasjonale produktstandardene IEC 62722-2-1 – LED luminaires for general lighting og IEC 62717 – LED modules for general lighting.


Å installere LED

Som i alle installasjoner er det viktig at man bruker riktig type og dimensjon på ledningene for at installasjonen skal fungere godt og være sikker. Når det gjelder LED-installasjoner, er det noen flere ting man bør tenke på:

Bruk kun drivere som er beregnet på drift av LED. Nesten alle LED er polaritetsavhengige, ettersom vi arbeider med likestrøm DC, så det gjelder å holde orden på + og -. Konstantstrømdioder som drives med f.eks. 350 mA eller 700 mA, skal dessuten alltid seriekobles fra + til -

De fleste LED-moduler er fargekodet. Kobles diodene til med feil polaritet, kommer de ikke til å lyse og kan bli permanent skadet. (+) Rød, brun eller ifølge merking. (-) blå, svart eller ifølge merking

Effekt

LED drives normalt med en konstantstrøm på f.eks. 180 mA, 350 mA eller 700 mA, og for å regne ut effekten (W) bruker man som vanlig drivspenningen i volt (Vf) som ligger på ca. 3,5 V x strømstyrken (I), noe som gir følgende formel for 350 mA LED, 0,35 A x 3,5 V = 1,2 W som avrundet blir 1 W, tilsvarende formel for 700 mA gir 2,5 W avrundet til 3 W.
Nøyaktige verdier finnes på produktblad for respektive produkt. For LED som drives med konstantspenning, beregnes effekt (W) og strømstyrke (A) på samme måte som for vanlig «lavvoltsbelysning».

Driver

For å garantere god drift og lang levetid på LED-produktene er det viktig alltid å bruke drivere beregnet på LED med god kvalitet slik at de beskyttes mot overspenning, overstrøm, overlast og kortslutning. Ved bruk av andre drivere enn dem som Hide-a-lite leverer eller anbefaler, skal de alltid ha følgende beskyttelse:
SELV
Kortslutningsvern
Overlastvern
Vern mot overtemperatur

 

To typer dioder

Konstantspenning
Innebygd strømredusering som drives med f.eks. 10 V, 12 V eller 24 V, som LEDstriper, lyskjeder og LED for dekorative formål. Her gjelder parallellkobling, og dimensjoneringen styres av den totale effekten.

Konstantstrøm

Uten innbygd strømredusering som drives med f.eks. 350 mA og 700 mA som LED-downlights med høy lysstrøm for belysning. Her gjelder seriekobling, og dimensjoneringen styres av den totale sekundærspenningen/effekten.

To typer drivere

Konstantspenning
Elektroniske likespenningstransformatorer, f.eks. 10 V, 12 V eller 24 V DC.

Konstantstrøm
Elektroniske konstantstrømskonvertere, f.eks. 350 mA og 700 mA. Begge typene av drivere finnes i dag både som dimbare og ikke-dimbare med de fleste teknikkene for lysregulering.

Idag finnes det en hel del LED-produkter på markedet med integrerte drivmekanismer for direkte tilknytning til 230 V, for eksempel erstatningslyskilder med GU10 eller E27-sokkel. Disse kan ikke alltid lysreguleres, men det finnes i dag mange produkter på markedet som kan lysreguleres med vanlige standarddimmere.Å lysregulere LED-belysning

LED er enkle å lysregulere flimmerfritt mellom 0 OG 100 % med riktig teknikk og kvalitet på driveren. Men ikke på samme måte som vanlige glødelyskilder som lysreguleres ved at man med en ekstern dimmer reduserer spenningen til glødetråden som da blir svalere og produserer mindre lys, fargetemperaturen synker og lyset går mot den varme, røde siden. Dioder reguleres normalt ikke på denne måten, men dimmeren er oftest en integrert del av driveren eller plassert etter driveren på lavvoltssiden. Lysregulering med riktig teknikk fører til energisparing, forlenget levetid og økt belysningskomfort. De dimbare LED-driverne som anbefales, bruker enten en teknikk som kalles pulsbreddemodulasjon (PWM), eller strømreduksjon, også kalt amplitudemodulering (AM).

PWM-dimming innebærer at man bryter strømmen til dioden og dermed tenner og slukker den med én frekvens. Frekvensen bør ikke understige 300 Hz ved regulering for å unngå flimmer. AM-dimming innebærer at man senker strømstyrken til dioden, teknikken reduserer risikoen for flimmer. Begge teknikkene innebærer vanligvis at lysnivået senkes uten fargeforandring, kan styres med de fleste standardsystemer for lysregulering, fasedimming, faseimpuls, DALI, DSI, DMX, 1–10 V mm.

Ledningslengder

Konstantspenning
Ledningsmotstanden øker ved høyere belastning, så normale dimensjoneringsregler gjelder. Sørg for å dimensjonere ledningene slik at spenningsfallet blir maks 3–4 %. Kontroller driverens anbefalinger for maks. ledningslengde. Bruk helst en type ledninger med mange tråder. Halvert strømstyrke/effekt eller fordoblet ledningsområde = mer enn fordoblet ledningslengde. Ved en belastning på 15 W og et ledningsområde på 0,5 mm2 kan ledningslengden være 8 m for 12 V og 25 m for 24 V.
Konstantstrøm
Spenningsfallet på grunn av ledningslengde er ubetydelig for konstantstrømdioder, her kan det til og med være slik at det kan bli vanskelig for strømmen å nå frem hvis man bruker for store ledningsarealer. Kontroller alltid driverens anbefalinger vedrørende høyeste ledningslengde. Generelt gjelder anbefalingene nedenfor vedrørende spenningsfall. Bruk helst en type ledninger med mange tråder. Ikke plasser LED i samme gruppe som lysrør eller andre induktive belastninger.
For dimbare drivere øker risikoen for EMC-forstyrrelse, og her skal man være ekstra nøye med å følge produsentens anbefalinger og velge driver av høy kvalitet. En god metode for å redusere eller unngå forstyrrelser er å bruke skjermet og/eller partvinnet kabel.
 

Økonomiske fordeler

Høy energieffektivitet og svært lang levetid på over 50 000 timer gir lave vedlikeholdskostnader og dessuten svært lav energikostnad. Et bytte til LED-armaturer vil gi store besparelser i både hjemmemiljø og på de fleste offentlige steder, både innendørs og utendørs. De LED-armaturer som finnes på markedet i dag, dekker godt de behov som finnes for de fleste miljøer.

Miljøgevinst

Den høye energieffektiviteten og lange levetiden gjør at den totale miljøpåvirkningen blir liten ettersom energibruket er lavt, og at færre antall lyskilder må byttes og tas hånd om for gjenvinning. Nattaktive insekter forstyrres heller ikke av LED-lyset.

Ulemper
•  Er svært varmefølsomme og avgir ikke sin varme som varmestråling (IR), men krever varmeavledning og kjøling på en effektiv måte, ellers forkortes levetiden betydelig
•  LED-lyset er monokromatisk og har en annen karakter enn vanlige lyskilder
•  Relativt dyre i innkjøp, men med sitt lave energiforbruk og lange levetid betaler de seg ofte etter bare noen år
•  Hvite LED har fremdeles fargeavvik og fargeskiftinger som det må tas hensyn til
 
Viktig å huske
Lysdioders levetid påvirkes først og fremst av varmen (omgivelsestemperaturen). Sørg for best mulig avkjøling og ventilasjon og følg alltid produsentens minimumsanbefalinger. Bruk alltid drivere av god kvalitet som er beregnet på LED-moduler.


Vær nøye med å kontrollere at polariteten er riktig ved tilkobling. Hvis diodene tilkobles med feil polaritet, vil de ikke lyse og kan skades permanent, ofte i løpet av bare noen få sekunder.

Våre produkter har en smalere sortering enn standard for bransjen for å garantere et så lite avvik som mulig. Til tross for at det finnes en risiko for avvik som kan ses med det menneskelige øyet. Derfor er det viktig når det stilles store krav til jevnhet å gjennomføre en prøvebelysning.

Kontroller alltid hvordan produsenten angir levetiden, om den er relatert til et lysbortfall og ved normale driftsforhold, slik at dere sammenligner epler med epler. Det finnes fremdeles mange leverandører som feilaktig angir LEDs levetid til 100 000 timer eller mer, uten å relatere til standardens krav til høyeste lysbortfall.

All informasjon i denne dokumentasjonen skal bare anses som generell og veiledende. Nøyaktig informasjon om respektive produkt finnes i produktblad og monteringsanvisninger på vår hjemmeside, www.hidealite.no.

Sluttstykker

Sammenlignet medvanlige lyskilder harLED mange fordeler,de viktigste er:

Ekstremt små og tynne

Lyset har ingen IR- eller UV-stråling

LED fungerer godt eller bedre i kalde
miljøer, i kjøleskap øker levetiden markant
sammenlignet med vanlig romtemperatur

Svært lang levetid

Påvirkes ikke av støt og vibrasjoner

Lette å drive, starter direkte med full effekt og
kan lysreguleres enkelt og flimmerfritt
fra 0 til 100 %

Påvirkes ikke negativt av tenning og slukking,
tvert imot øker levetiden

LED har høy lysstyrke og lyset kan styres
enkelt med plastlinser eller små reflektorer
med små tap

Inneholder ikke kvikksølv eller andre
tungmetaller

Drives med lavvolt – enklere og sikrere
installasjon