Garantivilkår

5 ÅRS GARANTI

Fra 1. mai 2017 har Elektro Elco AB 5 års produktgaranti på alle* produkter med varemerket Hide-a-lite. Ved oppfylte garantivilkår kommer Elektro Elco til å kostnadsfritt erstatte eller reparere produktet. Erstatningen omfatter ikke kostnader for demontering, montering, transport eller liknende.

* Hvis ikke annen garantitid fremgår av produktblad eller av informasjon på hjemmeside eller i manual.

 

Last ned våre garantivilkår her.
Hidealite's 5 års garantilogo.


Generelle garantivilkår

  • Garantien gjelder under forutsetning av at produktet installeres, monteres og brukes på korrekt måte i samsvar med spesifikasjoner, egenskaper og bruksområde. Garantien gjelder ikke skader eller annen unormal ytre påvirkning.

  • Garantien omfatter produksjons- og materialfeil under normale driftsforhold i tilsiktede omgivelser.

  • Garantien gjelder fra fakturadato dersom produktene er brukt og installert i samsvar med det som er nevnt ovenfor.

  • Garantien omfatter kun produktfeil som forårsakes av påviste material-, konstruksjons- eller produksjonsfeil som overstiger det gjennomsnittlige, nominelle bortfallet.

  • For elektroniske apparater og komponenter, som drivere og LED-moduler, er det nominelle bortfallet 0,2 % per 1000 driftstimer, så lenge produktets gjennomsnittlige, nominelle levetid og bortfall ikke defineres på̊ annen måte i produktdatablad, produktbrosjyrer eller liknende. Se respektive produkt på www.hidealite.no.

  • For LED-moduler tilsvarer en minskning av lysstyrke med opptil 0,6 % per 100 driftstimer det som defineres i teknikkens standard, og omfattes dermed ikke av garantien.

  • Fargetoleranse – avvikelse i lysfarge (fargetemperatur) over tid, omfattes ikke av garantien.

  • På grunn av tekniske fremskritt og den naturlige forandringen av lysegenskapene (lysmengde og lysfarge) under driftstiden kan det oppstå avvikelser mellom erstatningsprodukter og de opprinnelige produktene. Erstatningsproduktet kan også skille seg fra det opprinnelige når det gjelder størrelse og design. Garantien dekker kun utbytte av det feilaktige produktet i disse tilfellene.

 

Garantien omfatter ikke

A. Bortfall i produksjon eller andre kostnader som oppstår i forbindelse med utbedring av mangler eller som en konsekvens av at produktet ikke fungerer, som f.eks. montering og demontering, transporter, avfallshåndtering, normal feilsøking osv.

B. Deler som må byttes ut på grunn av normal slitasje som utbyttbare lyskilder, batterier og mekaniske slitasjedeler.

C. Plastdeler i for eksempel polykarbonat som på grunn av den naturlige aldringsprosessen misfarges eller blir skjøre.

D. Feil som oppstår på grunn av kompatibilitetsproblemer mellom produkter og installasjonsmiljø som styresystem og strømforsyning,

E. eventuelt nødvendig service som ny driftstart, oppdatering av programvare osv.

Garantien opphører umiddelbart å gjelde dersom kunden, uten foregående, skriftlig samtykke fra garanten, har utført endringer, reparasjoner, servicearbeid eller feilsøking på produktene.

Kundens lovbestemte rettigheter påvirkes ikke av disse garantivilkårene.