Industriell belysning for Rasch med praktiske belysningstips

Rasch er et selskap som produserer og utvikler ventilasjonsprodukter i topp moderne lokaler i Motala, som de har valgt å belyse med industriarmaturen Indline IP23 fra oss i Hide-a-lite.

Valget falt på Indline IP23 mye takket være den enkle installasjonen. Hurtigkoblinger strategisk plassert på begge sider av armaturen gjør det mulig å bruke de eksisterende kablene, og du trenger aldri åpne armaturen under installasjonen. Armaturen fås i to lengder med tre ulike spredningsvinkler for å passe inn i ulike miljøer – ganske enkelt et utmerket valg for lagerlokaler, industrilokaler og butikker.

«Vi er svært fornøyde med armaturene. De har vært lett å installere og har oppfylt kravene som stilles til produkter for denne typen installasjoner. Indline IP23 gir også et behagelig og avblendet lys uten refleksjoner», sier Magnus Fransson hos MSI-El Motala, som står ansvarlig for installasjonen.

Lokalene til Rasch har en takhøyde på over 8 m og er i dag godt opplyst av Indline IP23 XL Medium 840. En on/off-variant som er montert på vaier. Med en levetid på hele 100 000 h er Indline IP23 en enestående industriarmatur i varmforsinket stål med markedsledende effektivitet som vil kreve minimalt med vedlikehold i mange år fremover.Tips for din neste installasjon med industribelysning

Når man skal planlegge industribelysning, er det viktig å kartlegge hvilke krav som stilles til de ulike flatene i virksomheten. Gjelder det f.eks. en inn-/utlasting, et produksjonsområde eller et lager?

Velg produkt basert på den gitte monteringshøyden og ønskede lysstyrken (lux). Se tabellen nedenfor. I den europeiske og svenske standarden EN 12464-1 står det angitt belysningskrav for innendørs arbeidsplasser. Kravet til lysstyrke varierer mellom 200–1000 lux for ulike typer arbeidsoppgaver eller rom.

Effektive armaturer med lang levetid gjør at anlegget krever minimalt med vedlikehold gjennom mange lange år. For du vet vel at det er strømkostnaden som utgjør den største delen av totalkostnadene i armaturens levetid?

Eksempel – bytte av lysrør til LED i et lager 

Alternativ 1

Alternativ 2

I eksisterende lager er det 16 stk. 2 x 49 W IP23 lysrør-armaturer i 6 m høyde. I lageret er lysstyrken ca. 250 lux. Nå skal det byttes til LED.

Alt.1 viser et lager med 8 stk. Indline IP23 XL Medium 840 (7214786) blendet ned til 600 mA
Besparelse: 54 %

Alt.2 viser et lager med 10 stk. Indline IP23 XL Medium 840 (7214786) blendet ned til 400 mA
Besparelse: 60 %

Med den nye LED-belysningen minimeres strømkostnadene, og med vår Indline IP23 optimaliseres anlegget ytterligere gjennom DIP-switch. Det betyr at jo mer nedblendet armaturen er, desto mindre effekt og lavere lysmengde får du. Du kan ganske enkelt tilpasse til riktig mengde lysmengde for å oppnå ønsket lysstyrke.

Ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi deg med en sammenlignings-kalkyle for strømforbruket i prosjektet ditt.

Hvilken armatur skal jeg velge?

  Åpen overflate  Lager
   100 Lux 200 Lux 300 Lux 500 Lux  150-200 Lux
Omtrentlig monteringshøyde  3m 5m 3m 5m 3m 5m 7m 10m 3m 5m 7m  10m 3m  5m 7m 10-14m
 
 Liteline IP44 600  X                              
 Liteline Basic  X    X                          
 Liteline IP44 1200  X  X  X  X  X                    
 Liteline IP65 1200 840  X    X                          
 Liteline IP65 1500 840    X    X  X  X      
           
 Indline IP23 L Bredtstrålende          X        X
     X    
 Indline IP23 XL Bredtstrålende            X      X X        X    
 Indline IP23 L Middelstrålende            X      
           
 Indline IP23 L Middelstrålende            X  X  X    X  X      X  
 Indline IP23 L Smaltstrålende                              
 Indline IP23 L Smaltstrålende                              

Velg armaturtype etter bruksområde. Se kapslingsklasse og andre merkinger under de aktuelle produktene..

Ovenstående armaturer anbefales ikke i korrosive miljøer. Eksempler på korrosive miljøer er kubåser, grisebinger, fjærfeanlegg, vaskehaller, smøregraver, svømmehaller og lignende. I disse miljøene skal både armaturer og festedetaljer kunne motstå korrosjon. Armaturer av plast skal være laget for det aktuelle miljøet, og plasten kan ha behov for å stå imot rengjøringsmidler og korroderende gasser som ammoniakk.

Vi hos Hide-a-lite hjelper deg gjerne med lysberegninger. Kontakt oss, så forteller vi mer!