Vi klimakompenserer lyset ditt!

Når man skifter ut en eksisterende halogeninstallasjon med LED, gir det ikke bare en økonomisk besparelse, men også en miljøgevinst da all energiproduksjon påvirker miljøet i form av blant annet C02-utslipp. Derfor er det godt å vite at våre belysningsanlegg med moderne LED-løsninger bidrar til å spare energi. For vi vet at den mest bærekraftige energien er den som aldri trenger å produseres!

En LED-installasjon trenger imidlertid også energi, men i mindre grad. For å klimakompensere for energien som Optic S Quick ISO faktisk vil kreve i tiden den lyser i gjennomsnitt det første året, støtter vi Vi-Skogens arbeid med å plante trær. Disse trærne tar opp like mye karbondioksid som våre Optic S Quick ISO slipper ut i løpet av ett års brenntid. Dermed kan du som elektriker installere Optic S Quick ISO med god samvittighet, både for kundens kommende energikostnader og for miljøet.

 

Energieffektivisèr mer

På slutten av 1900-tallet og begynnelsen av 2000-tallet ble det installert mange mindre 12 V halogendownlights på 10 W og 20 W i boliger rundt om i Norden. Ulempen med halogendownlights er at de blir svært varme, noe som gir økt brannrisiko, i tillegg til at de har høyt energiforbruk (med dagens mål). I dag har man mer holdbare belysningsalternativer med betydelig lavere energiforbruk og lengre levetid! For å møte dette behovet lanserer vi i Hide-a-lite den energieffektive halogenerstatteren Optic S Quick ISO.

 

Hvor stor forskjell utgjør utskiftingen?

Man kan spare mye energi i en husholdning ved å se over belysningen, f.eks. ved å bytte ut halogendownlights med LED. Utskiftingen vil dessuten gi betydelig mer lys enn tidligere, så energibesparelsen vil bli enda større hvis lyset dimmes til samme nivå eller lavere. Besparelsene kan variere, alt etter prosjektets forutsetninger, men vi i vårt eksempel har vi tatt utgangspunkt i en standard enebolig fra 90-tallet.

Eksempelet viser en klassisk lyssetting med halogenarmaturer. For å oppnå et godt allmennlys med 20 W halogendownlights, kunne det i enkelte rom kreves opp til 1 stk. 20 W halogen/m². Dette huset, med 95 stk. 20 W halogen, kan betraktes som et typisk eksempel fra denne tiden.

Bytte fra 20 W halogen til Optic S Quick ISO 4,5 W.

Besparelse i W/armatur: 20 W – 4,5 W = 15,5 W

Besparelse i W totalt: 15,5 W x 95 stk. armaturer ≈ 1 473 W

Brenntid i gjennomsnitt/år: 6 h x 365 dager = 2190 h

Besparelse i kWh/år: 2190 h x 1473 W ≈ 3226 kWh

Besparelse i kroner/år: 3226 kWh x 1 kr* = 3226 NOK

*sjablonverdi for strømpris.

Eksempelet ovenfor må betraktes som en sjablonberegning når det gjelder antall armaturer, brenntid og strømpris.


... Vet du at ...

vår Optic S Quick ISO har en hulldiameter på 55–63 mm, som er tilpasset for eldre halogendownlights? Ved å bytte disse oppgraderer du enkelt til LED-belysning med lang levetid, og du unngår dessuten brannrisikoen forbundet med de varme halogenlysene. Optic S Quick har utendørslakk og kan også monteres utendørs!
 

Hide-a-lite - Stödföretag till Vi-skogen 2020

Vi-Skogen er en svensk bistandsorganisasjon som jobber med bærekraftig utvikling. Prinsippet for arbeidet deres er å dyrke trær og avlinger for et bærekraftig miljø og bedre levevilkår. Det gjør at man absorberer drivhusgasser samtidig som man øker jordbruksaktiviteten og løfter bønder ut av fattigdom. www.viskogen.se