Cone 15 ° lyser større dusj på et bad

IP-klasser Innendørs

Hidealites forklaring av IP klassifisering for innendørs belysning.

 

Område 0-IP67

Den innvendige delen av badekaret.

 

Område 1-IP44

Området begrenses i ytterkant av område 0 og opp til 225 cm fra gulvet.

Område 2-IP24

Område 2-IP24. Strekker seg 60 cm til siden og 60 cm i høyden (opp til 225 cm) fra ytterkant av område 1.

Uklassifisert område

 

Ovenfor har du et eksempel på soneinndelinger på et bad med badekar. For fullstendig informasjon se de svenske el-installasjonsreglene SS436 40 00 §701.

FORKLARING IP-KLASSER

 FØRSTE TALLET

 BENEVNELSE

 

 ANDRE TALLET

 BENEVNELSE

0 INGEN BESKYTTELSE   0 INGEN BESKYTTELSE
1 PIRKEBESKYTTELSE MOT GJENSTAND STØRRE ENN 50 MM   1 VERN MOT DRYPPENDE VANN
2 PIRKEBESKYTTELSE MOT GJENSTAND STØRRE ENN 12 MM   2 BESKYTTELSE MOT DRYPPENDE VANN, APPARATET MÅ IKKE HELLE MER ENN HØYST 15° FRA NORMALVINKELEN
3 PIRKEBESKYTTELSE MOT GJENSTAND STØRRE ENN 2,5 MM   3 BESKYTTELSE MOT RENNENDE VANN, HØYESTE VINKEL 60°
4 PIRKEBESKYTTELSE MOT GJENSTAND STØRRE ENN 1 MM   4 BESKYTTELSE MOT RENNENDE VANN FRA ALLE VINKLER
STØVBESKYTTET   BESKYTTELSE MOT SPYLENDE VANN FRA MUNNSTYKKE
6 STØVTETT   6 BESKYTTELSE MOT KRAFTIG OVERSPYLING AV VANN
      7 KAN NEDSENKES MIDLERTIDIG I VANN UTEN Å TA SKADE
      EGNET FOR LANGVARIG NEDSENKING I VANN