Innfelt LED-stripe på en garasje.

IP-klasser Utendørs

Hidealites forklaring av IP klassifisering for utendørs belysning.
Ovenfor er et eksempel på soneinndeling utendørs.For fullstendig informasjon se de svenske elinstalleringsreglene SS436 40 00 §751.

FOKLARING IP-KLASSER

Hidealites forklaring av IP klassifisering for innendørs belysning.