FAQ

Hva er belysningsstyrke?

Belysningsstyrke er den lysflyten som treffer alle kvadratmeter av en belyst overflate. Måles i lux. Belysningsstyrken er et mengdebegrep som er enkelt å måle med en luxmåler.