FAQ

Jeg har hørt at LED-belysning kan forstyrre øvrig elektronikk i hjemmet, f.eks. bredbåndsrutere. Stemmer dette?

Ja, det stemmer, men bare hvis elektronikken som er en del av lyskilden ikke er rett skjermet. Dette er spesielt vanlig på LED-lyskilder som kan dimmes, siden de også inneholder styringselektronikk som krever en ekstra god skjerming.

Hvis de oppfyller de kravene som regelverket og standardene angir for en CE-merking, så skal det ikke være noen problemer. Alle våre produkter er testet for å kunne oppfylle kravene til en såkalt elektromekanisk kompatibilitet (EMC) for å garantere at de ikke forstyrrer det elektriske nettet eller radiosignaler.

En god skjerming er kostbar og tar plass, så dette er noe det er viktig å tenke på når produkter fra forskjellige produsenter sammenlignes.