FAQ

Hvilke fordeler har LED?

De er små, utvikler lite varme, er ekstremt energieffektive samtidig som de har en overlegen levetid. I tillegg er LED helt fri for kvikksølv og andre tungmetaller og er derfor uten tvil den mest miljøvennlige og sikre lyskilden vi har i dag. LED-belysning er svært energieffektiv sammenlignet med tradisjonell belysning, og den krever lite vedlikehold.

LED kan spare opp til 85 % av energiforbruket sammenlignet med glødepærer og 50 % sammenlignet med kompaktlysrør (lavenergi).

LED har samtidig en levetid som er 4-40 ganger lengre enn tradisjonelle lyskilder, noe som innebærer at færre lyskilder må gjenvinnes og det er mindre behov for vanskelige og kostbare skift av lyskilder.

LED skaper nye muligheter for lyssetting og du kan plassere lyset der du har mest behov for det. Små armaturer med lav effekt gir store designmessige fordeler, og gjør at man kan plassere lyset på steder der det tidligere var vanskelig å gjøre det, som f.eks. i vindusnisjer og på steder med begrenset tilgjengelighet.

LED starter med full effekt og de er rette å regulere lysstyrken på slik at du kan styre lyset akkurat som du vil ha det for anledningen eller sinnsstemningen din. Levetiden påvirkes heller ikke i negativ forstand av at de slås av og på. LED påvirkes ikke av ristinger og vibrasjoner da de ikke inneholder noen glødetråd eller deler som kan gå i stykker.

LED-lyset er nesten helt fritt for UV- og IR-stråling.