FAQ

Hva er lysutbytte?

Lysutbytte er et effektivitetsmål og beskriver hvor mye lys som produseres for hver brukt Watt, og dermed også et mål på hvor økonomisk lyskilden er. Angis i lm/W (Lumen/Watt).