FAQ

Hvor skal jeg plassere konverteren, og hvor langt fra armaturen kan den være?

Konverteren skal plasseres på et ventilert sted og ikke i isolasjon eller andre steder hvor den kan bli varmere enn normalt. Den totale ledningslengden i en installasjon med konstantstrømdioder (350/700mA) kan være opptil 30–40m.