FAQ

Hvordan skal jeg kaste utslitte LED-lamper?

LED-lyskilder regnes som elektronikk, og skal derfor leveres inn til gjenvinning som elektroavfall!

Det meste i en LED-lampe eller -armatur kan gjenvinnes, og de inneholder ikke kvikksølv eller andre tungmetaller som de fleste andre lyskilder.