FAQ

Hva er effekt?

Effekt angir lyskildens energiforbruk men sier ingenting om lysmengden den produserer. Angis i W (Watt).

Effekt i Watt (W) angir den energien som lyskilden benytter per tidsenhet. For lysrør, andre damplamper, lavvolthalogenlamper og LED kommer omformerens egenforbruk/tap i tillegg. Den sammenlagte effekten kalles da systemeffekt.