Behandling av personopplysinger


Personopplysningene benyttes for administrasjon av tjenestene/leveransen, informasjon, markedsføring av Elektro Elco ABs varer og tjenester, profilering (dvs. analysering av kunden for best mulig kommunikasjon) samt for en hvis andel statistikk, evaluering og kvalitetssikring.

Elektro Elco AB vil gjerne benytte epost i kommunikasjon med kunder. Ved at kunden har krysset i ruten om at kunden vil ha informasjon om Elektro Elco ABs produkter via epost har kunden gitt sitt samtykke til at personopplysningene også kan benyttes til dette formålet.

Kundens opplysninger kan bli behandlet av en databehandler som bistår selskapet i vår kommunikasjon med deg som kunde. Denne databehandleren vil da utelukkende behandle opplysningene i henhold til det formål som opplysningene er innhentet for.

Elektro Elco AB beholder kundens opplysninger så lenge kunden fortsatt er kunde hos selskapet, samt i ytterligere 36 måneder for ovenstående formål. Deretter vil de lagres for ulike lovkrav, som for eksempel bokføringsloven. Når den tiden har utløpt, vil kundens personopplysninger bli slettet.

Behandlingen av kundens personopplysninger i Elektro Elco AB kundedatabase skjer med støtte i bestillingsavtalen, rettslige forpliktelser og berettiget interesse. Når det gjelder berettiget interesse benytter selskapet kundens opplysninger eksempelvis for å tilpasse selskapets kommunikasjon til kunden basert på kundens kjøpshistorikk.

Personopplysningsansvarlig for behandlingen av personopplysninger er Elektro Elco AB. Kunden har rett til kostnadsfritt å få tilsendt informasjon om hvilke personopplysninger som finnes om kunden i selskapet. Om kunden anser at en opplysning er feil eller misvisende, bør kunden gi beskjed så snart som mulig. Kontaktinformasjon finner kunden nedenfor:

Tele: 48 00 17 68 Post: Elektro Elco AB, Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden Email address: [email protected]

Om kunden ikke ønsker at deres opplysninger skal benyttes til markedsføring eller profilering i markedsføringsformål, vennligst kontakt vår kundeservice via epost [email protected] [email protected]

All behandling av personopplysninger skjer i henhold til bestemmelsene i personvernreglene. For en fullstendig gjennomgång av hvordan selskapet behandler kundens personopplysninger, vennligst se selskapets personvernpolicy ved å følge denne linken.