Miljøpolitikk


Elektro Elco AB utvikler og markedsfører belysningsløsninger for private og offentlige miljøer. Vi skal være ledende innen moderne belysning og vokse ved å holde høyeste kvalitet i både produktutvalg og interne prosesser.

Vi skal i både små og store prosjekter levere komplette og kundetilpassede belysningsløsninger som også oppfyller strenge krav til bærekraft og energieffektivitet. Vi skaper forutsetninger for dette gjennom et kontinuerlig og systematisk forbedringsarbeid der alle medarbeidere bidrar med sin kompetanse og sitt engasjement.

Målet med miljøarbeidet er å forebygge uønsket miljøpåvirkning og oppnå en bedre miljøytelse. Vi skal også sikre at miljølover og andre bindende krav oppfylles. I forbedringsarbeidet har vi spesielt fokus på å:

  • Utvikle belysningsprodukter som er bærekraftige i et livssyklusperspektiv.
  • Utvikle varetransporter og tjenestereiser til å bli mer effektive og klimasmarte.
  • Forebygge og håndtere avfall på en bærekraftig måte i alle deler av virksomheten.