LED-dimtrafo DALI/PUSH

Kraftig dim-trafo for 12V eller 24V LED-striper. Perfekt for dimming av LED striper, singelfarge via Push (230V). Kan også dimmes med DALI. Minnefunksjon som starter opp med den sist innstilte verdien etter spenningsbortfall. Hele effekten kan tas ut via en utgang eller deles opp. Ytterligere teknisk informasjon finnes i bruksanvisningen.
Varianter EL-nummer Variantnavn
LED-dimtrafo DALI/PUSH 12V 30W 6602172 LED-dimtrafo DALI/PUSH 12V 30W
LED-dimtrafo DALI/PUSH 12V 50W 6602173 LED-dimtrafo DALI/PUSH 12V 50W
LED-dimtrafo DALI/PUSH 12V 100W 6602174 LED-dimtrafo DALI/PUSH 12V 100W
LED-dimtrafo DALI/PUSH 24V 30W 6602175 LED-dimtrafo DALI/PUSH 24V 30W
LED-dimtrafo DALI/PUSH 24V 75W 6602176 LED-dimtrafo DALI/PUSH 24V 75W
LED-dimtrafo DALI/PUSH 24V 120W 6602177 LED-dimtrafo DALI/PUSH 24V 120W
LED-dimtrafo DALI/PUSH 24V 200W 6602178 LED-dimtrafo DALI/PUSH 24V 200W
Beskrivelse
EL-nummer 6602172
Variantnavn LED-dimtrafo DALI/PUSH 12V 30W
Garanti 5 år
Lys tekniske data
Tekniske Data
Drift og tilkobling
Farge og materiale
Dimensjon og installasjon

Relaterte produkter