Landskap, solen tränger igenom molnen

Återvinning – om och om igen

Cirkulär ekonomi skulle vi vilja säga är ett modernare begrepp för kretslopp – ett bra sätt att utnyttja resurser så länge som det går. Och när sakerna en dag är förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som möjligt, om och om igen. Vi tror att den cirkulära ekonomin bidrar väsentligt till en mer hållbar värld. Återvinning är en viktig del där material som redan använts får bli till något nytt.

Cirkulär belysning i sin tur ställer höga krav på att belysningen inte bara är av hög kvalitet, utan också så energieffektiv som möjligt. Och vi ställer höga krav på oss själva – att vi ska utveckla produkter för att du enkelt ska kunna installera rätt armatur som håller så länge som möjligt i ditt projekt, litet som stort.


Personal i produktionHållbarhet återvinning

Vi har flera produkter i sortimentet där du enkelt kan plocka isär armaturen och byta ut delar efter förbrukning. När de en dag är förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som möjligt, så att det som en gång redan använts kan bli till något nytt. Allt för att spara på jordens resurser.


FTI - Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

FTI (fd. REPA) är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. Insamlingssystemet finansieras bland annat med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs. företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar.

Elektro Elco AB är anslutna till FTI och betalar därmed de stadgade förpackningsavgifterna.

Läs mer här.
Logotyp för Fti - Förpacknings & tidningsinsamlingen

Gröna punkten

Den Gröna Punkten är ett varumärke som visar att förpackningsavgiften är betald i det land där förpackningen/förpackade varan saluförs. I Sverige är det FTI som har varumärkesrätten för 

Gröna Punkten, och det är endast företag som är anslutna till FTI som får använda symbolen här.

Elektro Elco AB är anslutna till FTI och använder därmed Gröna Punkten för att visa att vi tar vårt ansvar för de förpackningar våra produkter levereras i.

Läs mer här.
Logotyp för Gröna punkten

Producentansvar via el-kretsen

El-Kretsen har funnits sedan 2001 och bildades av näringslivet för att omhänderta elektronik som satts på marknaden. Syftet med El-Kretsens verksamhet är att hjälpa de anslutna företagen - producenterna på den svenska marknaden - att uppfylla sitt producentansvar.

Elektro Elco AB är anslutna till El-kretsen och tar därmed vårt producentansvar gällande elektriska och elektroniska produkter.

Läs mer här.
Logotyp för Elretur