Hotell- och restaurangbelysning


Restaurangbelysning med god smak

Vi äter med fler sinnen än smaken, ja, inte minst med ögonen. Ett besök på restaurang avgörs helt av maten, miljön och belysningen. Genom att skapa rum i rummet, en trivsam stämning och rätt inramning så blir helhetsintrycket bättre, trivsammare och mer bestående. Och så vitt vi vet, så höjs även stämningen på sällskapet och smaken på maten av rätt ljus.