Hidealite produkt

Är LED utbytbart?

På det svarar vi ja. I en tid då vi går mot ett mer miljömedvetet samhälle krävs det energieffektiva lösningar och smarta funktioner. Vi på Hide-a-lite utvecklar ständigt ny teknik i takt med att samhället växer och omformas. Idag hittar du armaturer hos oss som inte bara är högpresterande med rätt ljus – de är byggda för framtiden. Produkter vi tar fram möjliggör för dig som elektriker att plocka isär dem, byta ut delar för att kunna använda armaturen på nytt. Vi hjälps åt att spara på jordens resurser för en hållbar framtid. Resan har bara börjat.

Hidealite produkt

Produkter byggda för framtiden

Vi arbetar ständigt för att våra produkter ska hålla i längden. Valet ska vara enkeIt. I vårt downlightssortiment hittar du inte bara armaturer med rätt ljusflöde och rätt mängd armaturlumen – de är byggda för framtiden. De absolut senaste produkterna vi tagit fram möjliggör för dig som elektriker att lätt plocka isär dem via ett modulsystem. Byt enkelt ut LED-modul och drivdon. Vi underlättar för dig med flera energieffektiva lösningar och smarta funktioner för att valen ska bli enklare i vardagen. 

A Hide-a-lite choice är vår symbol som genom kvalitetssäkring av produkter ger dig som kund ett enkelt val att göra det rätta för miljön.

Produkter som får denna symbol uppfyller kriteriet för att både LED och drivdon är utbytbart – du kan alltså lätt plocka isär armaturen och byta ut delar efter förbrukning för att sedan använda den på nytt. Ett annat kriterium är att produkten består av återvunnet material, som t.ex. plaster ifrån havet. Vi återbrukar mera och sparar på jordens resurser – hållbarhet i tiden, allt för ett varaktigt samhälle mot en ljusare framtid.