Hidealite produkt

Är LED utbytbart?

På det svarar vi ja. I en tid då vi går mot ett mer miljömedvetet samhälle krävs det energieffektiva lösningar och smarta funktioner. Vi på Hide-a-lite utvecklar ständigt ny teknik i takt med att samhället växer och omformas. Idag hittar du armaturer hos oss som inte bara är högpresterande med rätt ljus – de är byggda för framtiden. Produkter vi tar fram möjliggör för dig som elektriker att plocka isär dem, byta ut delar för att kunna använda armaturen på nytt. Vi hjälps åt att spara på jordens resurser för en hållbar framtid. Resan har bara börjat.

Hidealite produkt

A Hide-a-lite choice är vår nya miljösymbol som genom kvalitetssäkring av produkter ger dig som kund ett enkelt val att göra det rätta för miljön.

Produkter som får denna symbol uppfyller kriteriet för att både LED och drivdon är utbytbart – du kan alltså lätt plocka isär armaturen och byta ut delar efter förbrukning för att sedan använda den på nytt.


Produkter märkta med a Hide-a-lite choice tack vare utbytbara delar: