Ljusets betydelse i sportanläggningar


Ljuset spelar en viktig roll

I sportanläggningar spelar ljuset en viktig roll – det ska tillgodose spelarens behov, men samtidigt inte blända eller störa. Som en hjälp när belysning för sport ska planeras och installeras, finns den europeiska standarden EN 12193. Standarden beskriver bland annat att man bör ta hänsyn till bländning, färgåtergivning och belysningsstyrkan i olika beräkningspunkter, dels i huvudområdet för sporten, dels i området runt spelytan. Kraven på belysningen är olika beroende på vilken idrott det gäller. Det finns tre olika klasser för varje idrott baserat på om det är skolidrott, träning och tävling samt lokalt, regionalt eller internationellt.


Sportbelysning som klarar bolltest

När det finns krav på att armaturen måste vara extra tålig mot bollkastning, testas den enligt VDE 0710-13, ett så kallat bolltest. För att passera standardtestet måste armaturen klara 36 skott från tre olika riktningar i 60 km/h med en kalibrerad handboll, diameter 187 mm, utan att det lossnar delar eller att IP-klassningen påverkas.

Vår Indline Sport Grid IP23 med sina olika ljusalternativ är optimerad för att uppfylla kraven i en sportanläggning. Indline Sport Grid IP23 har dessutom flera olika linstekniker som ger ett bred-, medel eller smalstrålande, alternativt ett asymmetriskt ljus. Just det asymmetriska ljuset är idealiskt för t.ex. padelbanor. Vår sportarmatur har dessutom en lång livslängd, vilket innebär ett minimalt underhåll över tid. En perfekt sportarmatur – helt enkelt.


För att hjälpa dig i ditt nästa projekt med belysning för sport har vi tagit fram några exempeluträkningar


Typberäkning padel

+= beräkningspunkter  
Reflektionsfaktorer  50/30/20
Armaturer Indline Sport IP23 XL Asymmetrisk
E-nr  72 163 77
Antal  14st
Montagehöjd   8m

 

   Emed[lx]  Emin/Emed
 Horisontellt beräkningsplan (på golvnivå)  513  0.72

Typberäkning multihall

+= beräkningspunkter  
Reflektionsfaktorer  50/30/20
Armaturer Indline Sport Grid IP23 XL Medium
E-nr  72 163 91
Antal  32st
Montagehöjd   7m

 

   Emed[lx]  Emin/Emed
 Horisontellt beräkningsplan (på golvnivå)  325  0.87

Vår Indline Sport Grid IP23 med sina olika ljusalternativ är optimerad för att uppfylla kraven i en sportanläggning