Moodboard för éntrebelysning. Bilden visar bland annat Focus Track.

UGR - UNIFIED GLARE RATING

VAD ÄR UGR OCH HUR BERÄKNAS DET?

UGR-metoden används för att beräkna graden av obehagsbländning i en symmetrisk inomhusanläggning.

För att beräkna variationerna i UGR inom ett rum kan du använda formeln för olika observatörspositioner.

Men bekymra dig inte, VI hjälper dig med detta.

Förklaring av begreppet UGR.

VAD SÄGER STANDARDEN?

Ljus och rum, som bygger på SS EN 12464-1, hänvisar till CIE:s tabulerade UGR metod när du ska göra en värdering av obehagsbländning i en belysningsinstallation inomhus. Den tabulerade UGR-metoden baseras på formeln. För att få fram bländtalen i en ljusberäkning krävs följande:

 • rummet är rektangulärt och uppfyller vissa specifika förhållanden i längd, bredd samt armaturens montagehöjd
 • symmetriskt placerade armaturer
 • symmetrisk ljusfördelning såväl längs som tvärs armaturen
 • endast en armaturtyp ingår i beräkningen
 • inga möbler i rummet

Uppfylls inte ovanstående krav kan du använda dig av en produkts UGR-tabell för att läsa av bländtal. Vi som armaturtillverkare tillhandahåller underlag eller tabelldata*, så att du på ett enkelt sätt ändå kan fastställa belysningsinstallationens medelbländtal respektive rum.
* UGR-tabellerna som finns för resp. produkt (de som har symmetrisk ljusfördelning) är inbakad i ljusdatafilen och syns i beräkningsprogrammet eller beräkningsresultatet.


KAN EN ARMATUR HA ETT UGR-VÄRDE?

Nej, UGR-värdet tillhör inte armaturen utan det handlar om armaturens lysande yta och omgivningsljuset i förhållande till betraktarens öga och dess position och vinkel.

En tumregel är att; ljusintensiva armaturer i en mörk omgivning ger ett högre UGR-värde medan ljusintensiva armaturer i en ljus omgivning ger ett lägre UGR-värde.


Figur 1 Exempel på kontrastskillnader mellan mörk och ljus bakgrund.

Kontrastskillnader mellan mörk och ljus bakgrund.

VILKET UGR-VÄRDE SKA UPPFYLLAS?

I den europeiska standarden, EN 12464-1:2011, finns UGR-krav för olika synuppgifter baserat på dess svårighetsgrad, de rekommenderade bländtalen för UGR anges i tabeller utifrån arbetsuppgift. UGR-tabeller anges i steg om 3, då 1 steg blir knappt märkbar medan 3 steg upplevs som en klar förändring av bländningen.

Det är svårighetsgraden i synuppgiften som avgör vilket UGR-krav arbetsplatsen/rummet får. Nedan finns en förenklad rekommendationstabell, utdrag från standarden.

Alltså, ju högre krav, desto lägre UGR-värde!
Ref. nr. UGRL Exempel på område, arbetsuppgift eller aktivitet
5.26.3 UGR16 Kontor; Tekniskt ritningsarbete
5.26.2
5.26.5
UGR19

Kontor; Skrivning, maskingskrivning, läsning, databearbetning
Kontor; Konferens- och sammanträdesrum

5.2.1 5.27.1 UGR22 Allmänna ytor i byggnader; Matsalar, serveringsrum
Detaljhandel; Försäljningsyta
5.2.4 UGR25 Allmänna ytor i byggnader; Kapprum, tvättrum, badrum, toaletter
5.1.1 UGR28 Kommunikationsytor; Kommunikationsytor och korridorer

VAD PÅVERKAR UGR-VÄRDET I EN ANLÄGGNING?

Ett rum har givna förutsättningar som du inte alltid kan påverka, men som ändå påverkar UGR-värdet.

 • Takhöjd/montagehöjd
 • Rummets storlek
 • Ytfärgers och materials förmåga att reflektera ljus

(Se standardvärden för reflektanser på tak/vägg/golv i Ljusamallen Inomhus s. 8)

HUR KAN JAG PÅVERKA UGR-VÄRDET I EN ANLÄGGNING?

Genom armaturvalet och ljussättningen kan du påverka UGR-värdet.

Tips!

 • Välj väl avbländade armaturer med dold ljuskälla eller med bländskydd (utvärdera gärna visuellt)
 • Öka ljusheten på rummets väggar genom att belysa dem
 • Öka ljusheten i taket genom att använda armaturer med uppljus