Vardagsrum upplyst med Focus track micro pendant från Hide-a-lite.

UGR (UNIFIED GLARE RATING)

VAD ÄR UGR OCH HUR BERÄKNAS DET?

UGR-metoden används för att beräkna graden av obehagsbländning i en symmetrisk inomhusanläggning. Genom att göra en beräkning enligt formeln nedan får man ut ett UGR-tal (bländtal).

Men bekymra dig inte över denna formel,
VI beräknar detta åt dig.

Förklaring av begreppet UGR.

KAN EN ARMATUR HA ETT UGR-VÄRDE?

Nej, UGR-värdet tillhör inte armaturen utan det handlar om armaturens lysande yta och omgivningsljuset i förhållande till betraktarens öga och dess position och vinkel.

En tumregel är att; ljusintensiva armaturer i en mörk omgivning ger ett högre UGR-värde medan ljusintensiva armaturer i en ljus omgivning ger ett lägre UGR-värde.


Figur 1 Exempel på kontrastskillnader mellan mörk och ljus bakgrund.

Kontrastskillnader mellan mörk och ljus bakgrund.

VILKET UGR-VÄRDE SKA UPPFYLLAS?

I den europeiska standarden, EN 12464-1:2011, finns UGR-krav för olika synuppgifter baserat på dess svårighetsgrad, de rekommenderade bländtalen för UGR anges i tabeller utifrån arbetsuppgift. UGR-tabeller anges i steg om 3, då 1 steg blir knappt märkbar medan 3 steg upplevs som en klar förändring av bländningen.

Det är svårighetsgraden i synuppgiften som avgör vilket UGR-krav arbetsplatsen/rummet får. Nedan finns en förenklad rekommendationstabell, utdrag från standarden.

Alltså, ju högre krav, desto lägre UGR-värde!
Ref. nr. UGRL Exempel på område, arbetsuppgift eller aktivitet
5.26.3 UGR16 Kontor; Tekniskt ritningsarbete
5.26.2
5.26.5
UGR19

Kontor; Skrivning, maskingskrivning, läsning, databearbetning
Kontor; Konferens- och sammanträdesrum

5.2.1 5.27.1 UGR22 Allmänna ytor i byggnader; Matsalar, serveringsrum
Detaljhandel; Försäljningsyta
5.2.4 UGR25 Allmänna ytor i byggnader; Kapprum, tvättrum, badrum, toaletter
5.1.1 UGR28 Kommunikationsytor; Kommunikationsytor och korridorer

VAD PÅVERKAR UGR-VÄRDET I EN ANLÄGGNING?

Ett rum har givna förutsättningar som du inte alltid kan påverka, men som ändå påverkar UGR-värdet.

  • Takhöjd/montagehöjd
  • Rummets storlek
  • Ytfärgers och materials förmåga att reflektera ljus

(Se standardvärden för reflektanser på tak/vägg/golv i Ljusamallen Inomhus s. 8)

HUR KAN JAG PÅVERKA UGR-VÄRDET I EN ANLÄGGNING?

Genom armaturvalet och ljussättningen kan du påverka UGR-värdet.

Tips!

  • Välj väl avbländade armaturer med dold ljuskälla eller med bländskydd (utvärdera gärna visuellt)
  • Öka ljusheten på rummets väggar genom att belysa dem
  • Öka ljusheten i taket genom att använda armaturer med uppljus