Moodboard för éntrebelysning. Bilden visar bland annat Focus Track.

UGR - UNIFIED GLARE RATING

Förklaring av begreppet UGR.

VAD SÄGER STANDARDEN?

Ljus och rum, som bygger på SS EN 12464-1, hänvisar till CIE:s tabulerade UGR metod när du ska göra en värdering av obehagsbländning i en belysningsinstallation inomhus. Den tabulerade UGR-metoden baseras på formeln. För att få fram bländtalen i en ljusberäkning krävs följande:

 • rummet är rektangulärt och uppfyller vissa specifika förhållanden i längd, bredd samt armaturens montagehöjd
 • symmetriskt placerade armaturer
 • symmetrisk ljusfördelning såväl längs som tvärs armaturen
 • endast en armaturtyp ingår i beräkningen
 • inga möbler i rummet

Uppfylls inte ovanstående krav kan du använda dig av en produkts UGR-tabell för att läsa av bländtal. Vi som armaturtillverkare tillhandahåller underlag eller tabelldata*, så att du på ett enkelt sätt ändå kan fastställa belysningsinstallationens medelbländtal respektive rum.
* UGR-tabellerna som finns för resp. produkt (de som har symmetrisk ljusfördelning) är inbakad i ljusdatafilen och syns i beräkningsprogrammet eller beräkningsresultatet.


KAN EN ARMATUR HA ETT UGR-VÄRDE?

Nej, UGR-värdet tillhör inte armaturen utan det handlar om armaturens lysande yta och omgivningsljuset i förhållande till betraktarens öga och dess position och vinkel.

En tumregel är att; ljusintensiva armaturer i en mörk omgivning ger ett högre UGR-värde medan ljusintensiva armaturer i en ljus omgivning ger ett lägre UGR-värde.


Figur 1 Exempel på kontrastskillnader mellan mörk och ljus bakgrund.

Kontrastskillnader mellan mörk och ljus bakgrund.

VILKET UGR-VÄRDE SKA UPPFYLLAS?

I den europeiska standarden, EN 12464-1:2011, finns UGR-krav för olika synuppgifter baserat på dess svårighetsgrad, de rekommenderade bländtalen för UGR anges i tabeller utifrån arbetsuppgift. UGR-tabeller anges i steg om 3, då 1 steg blir knappt märkbar medan 3 steg upplevs som en klar förändring av bländningen.

Det är svårighetsgraden i synuppgiften som avgör vilket UGR-krav arbetsplatsen/rummet får. Nedan finns en förenklad rekommendationstabell, utdrag från standarden.

Alltså, ju högre krav, desto lägre UGR-värde!
Ref. nr. UGRL Exempel på område, arbetsuppgift eller aktivitet
5.26.3 UGR16 Kontor; Tekniskt ritningsarbete
5.26.2
5.26.5
UGR19

Kontor; Skrivning, maskingskrivning, läsning, databearbetning
Kontor; Konferens- och sammanträdesrum

5.2.1 5.27.1 UGR22 Allmänna ytor i byggnader; Matsalar, serveringsrum
Detaljhandel; Försäljningsyta
5.2.4 UGR25 Allmänna ytor i byggnader; Kapprum, tvättrum, badrum, toaletter
5.1.1 UGR28 Kommunikationsytor; Kommunikationsytor och korridorer

VAD PÅVERKAR UGR-VÄRDET I EN ANLÄGGNING?

Ett rum har givna förutsättningar som du inte alltid kan påverka, men som ändå påverkar UGR-värdet.

 • Takhöjd/montagehöjd
 • Rummets storlek
 • Ytfärgers och materials förmåga att reflektera ljus

(Se standardvärden för reflektanser på tak/vägg/golv i Ljusamallen Inomhus s. 8)

HUR KAN JAG PÅVERKA UGR-VÄRDET I EN ANLÄGGNING?

Genom armaturvalet och ljussättningen kan du påverka UGR-värdet.

Tips!

 • Välj väl avbländade armaturer med dold ljuskälla eller med bländskydd (utvärdera gärna visuellt)
 • Öka ljusheten på rummets väggar genom att belysa dem
 • Öka ljusheten i taket genom att använda armaturer med uppljus