Moon, Hidealite produkt

Minska plastberget

Varje år dumpas och sprids cirka 11 miljoner ton plastskräp ut i haven. Detta växande plastberg är ett globalt problem och om vi gränsöverskridande mellan länder inte hjälps åt att agera beräknas det finnas mer plast än fisk i havet år 2050 – en utveckling vi på Hide-a-lite inte står bakom. Vi tar nu tillvara på plast från havet och omvandlar den till nya produkter. Genom att tillverka produkter i återvunnet material hjälps vi åt att forma jorden vi lever på till det bättre.

Vi presenterar Moon Basic E27 Recycled – återvunnen belysning från oceanplast!

Moon, Hidealite produkt


Vågor i havet
Moon, Hidealite produkt

GRS – för din säkerhet med miljöfokus

Moon Basic E27 är vår lättinstallerade basplafond bestående av 90% återvunnet material. Produkten är certifierad av Control Union license, GRS. GRS, Global Recycled Standard, är en internationell, frivillig standard som säkerställer att kunden får produkter som motsvarar aktuella säkerhetskrav, och att den kontrollerats av en oberoende part. Certifieringen omfattar varje steg i tillverkningsprocessen och ställer krav på återvunnet innehåll, spårbarhet, samt sociala och miljömässiga rutiner och kemikalierestriktioner.

GRS certifikat