VI REDER UT BEGREPPEN  

Hur vi projekterar belysning påverkar oss människor. Och vilken typ av miljö som ska belysas påverkar valet av produkter. I utsatta miljöer som är fuktiga, frätande eller extremt dammiga är det extra viktigt att ha kunskap om olika klassningar och begrepp.

D-KLASSNING – FÖR UTRYMMEN MED FÖRHÖJD BRANDRISK

Armaturer som monteras i utrymmen med förhöjd brandrisk, där det finns risk för dammansamling på armatur-höljet, måste vara godkända för detta. D-märkning innebär att armaturen har begränsningar när det gäller maximal yttertemperatur (maximalt +90°C vid normal drift).  

IK-KLASSNING  – SLAGTÅLIGHET

En armaturs tålighet mot yttre åverkan som slag eller stötar klassificeras med hjälp av en internationell gradering, IK-klass. Skalan går från IK00 till IK10 där IK00 inte har något särskilt skydd mot yttre åverkan. En armatur som klassats med IK10 ska däremot tåla ett direkt slag på 20 Joule, som i praktiken motsvarar en ca 2 kg tung kula som släppts från en meters höjd.
IK IK01  IK02
 IK03  IK04 IK05  IK06 IK07 IK08 IK09  IK10
Joule 0,14 J 0,2 J  0,35 J 0,5 J  0,7 J  1 J  2 J  5 J  10 J  20 J

VILKEN ARMATUR SKA JAG VÄLJA?

Applikationsförslag Produktval  
Liteline IP65 Liteline IP44 Indline IP23 Highlite IP65 
Garage  X    
Tvättstuga  X    
Lastbrygga, lastkaj utomhus  X    X
Snickeri*  X, D-klassning      X, D-klassning
Förråd   X  
Lagergång   X X X
Inlastning lager   X X X
Ridhus* X, D-klassning X X X, D-klassning
Häststall/box X, D-klassning      
Lantbruksmiljö X, D-klassning      X, D-klassning
Korrosiva miljöer** Rekommenderas ej Rekommenderas ej Rekommenderas ej  Rekommenderas ej

*Om miljön inte är dammig krävs inte D-märkt armatur, särskild utredning krävs. För detaljerad info om lantbruk läs mer i ”Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet 2019:1 Rev 2022”.

** I korrosiva miljöer ska såväl armaturer som fästdetaljer stå emot korrosion. Armaturer av plast ska vara avsedda för den aktuella miljön. Plasten kan behöva stå emot rengöringsmedel och frätande gaser som ammoniak. Tex. nötsdjursstall, svinstall, fjäderfästall, tvätthallar, smörjgrop, badhus eller liknande.

Vi på Hide-a-lite hjälper dig gärna med att göra ljusberäkningar. Kontakta oss, så berättar vi mer!