Privatperson - skapa din LEDstriplösning – vänd dig till din elekteriker för offert.
Elektriker - skapa din LEDstriplösning – vänd dig till din grossist för offert.
Grossist - skapa din LEDstriplösning – vänd dig till vår support för offert. 
Vi friskriver oss från att den tänkta LEDstriplösningen är korrekt. Den ska enbart ses som rekommendation. Installatören/elektrikern är alltid ytterst ansvarig för att installationen görs på ett korrekt och säkert sätt.