Närbild på vår armatur Mirro

IP-klasser och belysning

En IP-klass (International Protection) talar om för oss vilken skyddklass produkten har, hur väl den tål damm, beröring, ånga, vatten osv. Det är viktigt att ta IP-klassen i beaktande när du väljer produkter som ska sitta i tuffare miljöer så som badrum, entréer och altaner.

IP-klassen benämns som IP följt av två siffror. Första siffran beskriver vilket skydd mot damm, beröring och inträngade föremål produkten har. Andra siffran talar om hur väl produkten står sig mot inträngande vatten och ånga. Våra produkter har alltid specificerat vilken IP-klass den erhåller. Läs mer om IP-klasser här eller ladda ner vår PDF för mer information.

 

Välj miljö