Sport

I sportanläggningar spelar ljuset en viktig roll – det ska tillgodose spelarens behov, men samtidigt inte blända eller störa. Som en hjälp när belysning för sport ska planeras och installeras, finns den europeiska standarden EN 12193. Standarden beskriver bland annat att man bör ta hänsyn till bländning, färgåtergivning och belysningsstyrkan i olika beräkningspunkter, dels i huvudområdet för sporten, dels i området runt spelytan. När det finns krav på att armaturen måste vara extra tålig mot bollkastning, testas den enligt VDE 0710-13, ett så kallat bolltest. Vår Indline Sport Grid IP23 med sina olika ljusalternativ är optimerad för att uppfylla kraven i en sportanläggning.