Ledstrip

Snabbguider

Ljussättning för oss handlar om att anpassa ljuset till ytor där det behövs. Vi vill med dessa två lathundar ge tips och idéer kring hur man kan ljussätta de vanligaste miljöerna inomhus och utomhus.
Observera: Lathundarna är tänkta som en guide för att få fram ett ungefärligt antal armaturer som behövs för att få ett bra allmänljus. Uträkningarna ska ses som vägledande.