Moodboard för offentlig miljö. Bilden visar bland annat focus point.

Belysning - Offentlig miljö

LEDstrip-lösning från Hidealite på restaurangen Izakayamoshi.


Allt ljus på ditt projekt

Ljus kan ta sig oändligt många olika uttryck och kan förvandla och försköna både miljöer och upplevelser, skapa trygghet, känslor och nya rum. Belysning handlar om hur det mänskliga ögat uppfattar ljuset, och oavsett vad som ska ljussättas: en butik, en restaurang, ett kontor eller en fasad så finns det en gemensam nämnare.

Människor. I offentliga rum, byggnader och miljöer är det människor som är den sammanhållande länken. Ett arbete, ett inköp, en måltid eller ett möte och då behöver belysningen vara anpassad för rätt ändamål.RESTAURANG

Vi äter med fler sinnen än smaken, inte minst med ögonen. Genom att skapa rum i rummet, en trivsam stämning och rätt inramning blir helhetsintrycket bättre, bestående och mer trivsamt.

Level Multi i svart från hidealite matchar ett mörkt tak på restaurang IzakayamoshiLEDstrip-lösning tillsammans med lackad profil från Hidealite i kontor.


KONTOR

På kontoret behöver koncentration, kreativitet och nya idéer samsas med rutiner, möten och människor. För att vi ska hålla oss pigga och alerta under hela arbetsdagen krävs belysning som både underlättar för fokus och skärpa, samtidigt som den välkomnar nya kunder och samarbeten. Om det dessutom finns ljusmiljöer med dämpad och lugn stämning stimuleras synsinnet, som ger plats för vila och återhämtning.