Effektiv uppdatering av fabriksbelysning

På ett marint företag, med 180 anställda i Næstved, Danmark, var det dags att göra något åt belysningen i monteringshallen. Den befintliga belysningen var allteftersom företaget vuxit och ombyggnationer gjorts, inte längre tillräcklig och passade inte heller lokalens verksamhet. I byggnaden fanns 158 armaturer med lysrör 2x58W. Det fanns även flertalet olika armaturmodeller, vissa armaturer var pendlade och andra var monterade i taket. Allt beroende på under vilken tidsperiod belysningen hade installerats.

Tillsammans med oss på Hide-a-lite, valdes ny belysning i form av 110 Indline IP23, vår industriarmatur med hög effektivitet som möter industrins behov av flexibilitet och lång livslängd. I fabriken arbetar man flera skift under dygnet, vilket ger många driftstimmar för belysningen med ca 19 timmar om dagen under 240 dagar om året. Vid en ersättning av armaturer 1:1 med effektiva Indline på 57W fås en besparing på 60%, motsvarande 60 000 kWh per år för anläggningen.

Indline IP23 gör det även möjligt att justera ljusflöde och effekt via DIP-switch. I ytorna där monteringsarbeten utförs är armaturerna inställda på en högre ljusnivå för att skapa ett fullgott arbetsljus. Indline IP23 är här inställd på 115W, vilket ger 17 250 lumen per armatur.

En av montörerna säger: "Du känner dig mycket mer vaken än tidigare och det är lättare att utföra detaljerade uppgifter eftersom vi nu kan se vad vi gör utan extra ljus".

Vid produktutvecklingen av Indline har vårt ledord lättinstallerat stått i fokus. Därför är snabbplintar strategiskt placerade på båda sidor om armaturen vilket gör det möjligt att använda befintligt kablage, och installatören behöver aldrig gå in i armaturen vid installation. Elektrikern säger: ”Uppgiften att byta ut belysningen var mycket enklare än jag förväntade mig eftersom jag kunde återanvända en stor del av den befintliga installationen. Armaturerna var otroligt enkla att installera med sina speciella monteringsfästen och anslutning ”.

Den lägre strömförbrukningen i anläggningen efter nyinstallationen har även en annan stor fördel. Elcentralen var tungt belastad och därför planerades den att utvidgas. Detta kunde nu undvikas tack vare den betydligt lägre förbrukningen som det nya belysningssystemet har resulterat i.

”Du känner dig mycket mer vaken än tidigare och det är lättare att utföra detaljerade uppgifter eftersom vi nu kan se vad vi gör utan extra ljus”


- Montör

Före

Efter