Stort tack till dig som klimatkompenserat ditt ljus

Under 2021 har vi klimatkompenserat ljuset för alla våra sålda Optic S Quick ISO. Vi har via Vi-skogen återplanterat 1740 träd. Dessa träd absorberar lika mycket koldioxid som våra Optic S Quick ISO i genomsnitt hade krävt under sin brinntid under ett år. Har du dessutom bytt ut gammal halogenbelysning och valt Optic S Quick ISO som ersättare, har du inte bara sparat energi i själva bytet utan även nollat ditt koldioxidutsläpp för ljuset.

Stort tack till dig som bidragit till att klimatkompensera ljuset genom att välja vår Optic S Quick ISO under 2021.

Vi klimatkompenserar ditt ljus

Att byta ut en befintlig halogeninstallation till LED innebär inte bara en besparing i plånboken utan även en besparing för miljön, eftersom all energiproduktion påverkar miljön i form av bland annat koldioxidutsläpp. Därför är det skönt att veta att våra belysningsanläggningar med moderna LED-lösningar hjälper till att spara energi. För vi vet att den mest hållbara energin är den som aldrig behöver produceras!

Men även en LED-installation behöver energi, om än i lägre grad. För att klimatkompensera för den energi som vår Optic S Quick ISO faktiskt kommer att kräva under den tid som den i genomsnitt är tänd under sitt första år, stödjer vi Vi-Skogens arbete med att återplantera träd. Dessa träd absorberar lika mycket koldioxid som våra Optic S Quick ISO släpper ut under sin brinntid under ett år. På så sätt kan du som elektriker installera Optic S Quick ISO med gott samvete för både kundens kommande energikostnader och för vår miljö.

 

Energieffektivisera mera

Under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet installerades många mindre 12V halogendownlights på 10W och 20W i hemmiljö runt om i Norden. Nackdelen med halogendownlights är att de blir mycket varma vilket medför en ökad brandrisk, dessutom har de en hög energiförbrukning (med dagens mått). Idag finns det mer hållbara belysningsalternativ med betydligt lägre energiförbrukning och längre livslängd! För att möta detta behov lanserar vi på Hide-a-lite vår energieffektiva halogenersättare Optic S Quick ISO.

 

Hur stor skillnad gör bytet?

Det går att spara mycket energi i ett hushåll genom att se över belysningen, som att byta ut sina halogendownlights till LED. Bytet kommer dessutom att ge betydligt mer ljus än tidigare, så energibesparingen kommer bli än större om ljuset dimras till samma nivå eller lägre. Besparingarna kan se olika ut beroende på projektets förutsättningar, men här har vi tagit fram ett exempel på en standardvilla från 90-talet.

 

Exemplet visar en klassisk ljussättning med halogenarmaturer. För att uppnå ett gott allmänljus med 20W-halogendownlights kunde det i vissa utrymmen krävas upp till 1st 20W-halogen/m². Detta hus, med 95st 20W-halogen kan ses som ett typexempel från denna tid.

Byte från 20W-halogen till Optic S Quick ISO 4,5W.

Besparing i W/armatur: 20W-4,5W=15,5W

Besparing i W totalt: 15,5W x 95 st armaturer ≈ 1 473W

Brinntid i genomsnitt/år: 6h x 365 dagar = 2190h

Besparing i kWh/år: 2190 h x 1473W ≈ 3226 kWh

Besparing i kronor/år: 3226 kWh x 1 kr* = 3226 SEK

*schablonvärde för elpris.

Ovan exempel ska ses som en schablonuträkning gällande antal armaturer, brinntid och elpris.


...Vet du att...

vår Optic S Quick ISO har ett håltagningsmått på 55-63mm anpassat för äldre halogen downlights? Genom en enkel uppdatering får du vid ett byte en LED-belysning med lång livslängd och dessutom undviker du brand- risken som en varm halogenbelysning kan orsaka. Optic S Quick har utomhuslack och kan även monteras utomhus!
 

Hide-a-lite - Stödföretag till Vi-skogen 2020

Vi-Skogen är en svensk biståndsorganisation som arbetar med hållbar utveckling. Att odla träd och grödor tillsammans för en hållbar miljö och bättre levnadsförhållanden är basen i deras arbete. Denna metod absorberar växthusgaser samtidigt som de ökar jordbruksproduktiviteten och lyfter bönder ur fattigdom. www.viskogen.se