Core 15° belyser större dusch i ett badrum

IP-klasser i badrummet

Karta över IP-klassning inomhus i badrum

 

Område 0-IP67

Invändiga delen av badkaret.

 

Område 1-IP44

Området begränsas i ytterkant av område 0 och upp till 225cm från golvet.

Område 2-IP24

Sträcker sig 60cm i sidled och 60cm i höjdled (upp till 225cm) från ytterkant av område 1.

Oklassat område

 

Ovan är ett exempel på zonindelning för IP-klass badrum med badkar. För fullständig information se Elinstallationsreglerna SS436 40 00 §701.

FÖRKLARING IP-KLASSER

 Första siffran

 Benämning

 

 Andra siffran

 Benämning

0  Inget skydd   0  Inget skydd
1  Petskydd mot föremål större än 50mm   1  Skydd mot droppande vatten
2  Petskydd mot föremål större än 12mm   2  Skydd mot droppande vatten, apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln
3  Petskydd mot föremål större än 2.5mm   3  Skydd mot strilande vatten, max vinkel 60°
4  Petskydd mot föremål större än 1mm   4  Skydd mot trilande vatten från alla vinklar
 Dammskyddad    Skydd mot spolande vatten från munstycke
6  Dammtät   6  Skydd mot kraftig överspolning av vatten
      7  Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada
       Lämplig för långvarig nedsänkning i vatten